Luopumus

      Koska elämme nyt tätä luopumuksen aikaa, josta Jumalakin puhuu, niin otin pois entisen sivuni, jonka otsikko oli raha ja päätin tehdä uuden osion.

                      2.tess2:3 Paavali kertoo, että Jeesus ei tule takasin ennen kuin luopumus tapahtuu. Olen tulkinnut tämän niin, että luopumus tapahtuukin vääristetyn Sanan, eli Raamatun kautta. Nyt me elämme sellaista aikaa, että Raamatusta julkaistaan jatkuvasti uusia ”väännöksiä”. Ihmiset ajattelevat tekevänsä paremman käännöksen, joka onkin väärä väännös, sillä Jumala ei muuta Sanaansa. Sitten kun seurakunnat ovat luopumuksen tilassa tuleekin ns. antikristus. Useat ihmiset alkavatkin uskoa tähän väärään jeesukseen. Tämän vuoksi ei kannata vaihtaa Raamattua uuteen väännökseen, sillä oikea käännös suomeksi on tehty v.1933/1938. Sitä saa ainakin vielä ostettua.


      Kun tämä asia on Raamatussa Jumalan kertomana, niin se tulee tapahtumaan, sillä minä tiedän sen, että Jumala ei valehtele. Olen lukenut kristittynäkin esiintyvältä henkilöltä sellaisen olettamuksen, että ehkäpä Jumala valehteli ja Jumala ei rankaisekaan sitä, joka väärin elää. Hän siis tarkoittaa, että ehkäpä Kristus kärsi suuria tuskia edestämme turhan takia. Minä tiedän, että Raamattu on totuus ja sen vuoksi se on minulle Jumalan puhetta, johon minä uskon, vaikkeivät toiset uskoisikaan. (oikeampi käännös 1933/1938)   Kristuksen lisäksi siis myös apostoli Paavali olisi kärsinyt turhan takia opettaessaan meitä elämään oikein ja antaessaan siitä esimerkinkin.

    Ainakaan minä en uskaltaisi väittää Jumalaa valehtelijaksi. Raamatun mukaan itse perkele on suuri valehtelija. Paavali kirjoittaa mm; "Sillä Jumalan mielen mukainen murhe saa aikaan parannuksen, joka koituu pelastukseksi ja jota ei kukaan kadu; mutta maailman murhe tuottaa kuoleman." Näitä kohtia löytyy useita ja olen ne johonkin osioon myös kirjoittanut, siispä lukemaan vain. Minä kirjoitan aina kaikki oikean Raamatun mukaisesti. Tiedän sen, että mm. Paavali ei valehdellut kirjoittessaan nämä sanat.   - No tämän kaikenhan tulee tapahtua, sillä niin Jumala Sanassaan kertoo.

      Tänäkin päivänä Jumala puhuu niille, jotka todella Häneen uskovat aivan samalla tavalla, kun Hän puhui vaikkapa profeetta Danielille. Olen sen todistanut osiossa "Jumalan puhe"  Jumalan puhe - www.enskansivut.fi

 

Voi olla, että kristityissäkin on monia sellaisia, joita ei Jumalan puhe kiinnosta. Sen vuoksi minä olen etsinut tähän todisteeksi pari Raamatun kohtaa. Ensin Paavalin kirje Tiitukselle; "apostoli sen iankaikkisen elämän toivon perusteella, jonka Jumala, joka ei valhettele, on luvannut ennen ikuisia aikoja. (Tiit.1:2) Toinen kohta kertoo perkeleestä. Sen toi esille itse Jeesus; Te olette isästä perkeleestä, ja isänne himoja te tahdotte noudattaa. Hän on ollut murhaaja alusta asti, ja totuudessa hän ei pysy, koska hänessä ei totuutta ole. Kun hän puhuu valhetta, niin hän puhuu omaansa, sillä hän on valhettelija ja sen isä.  (Joh.8:44)

Lainaan tähän kohdan aiemmasta kirjoituksestani "Luopumus". Se löytyy myös osiosta kirkkokunnat.

 

     On ihmeellistä, kuinka jo vanhassa testamentissa on ”ennustettu” tulossa oleva luopumus. Tästähän puhuu Daniel luvussa 8 sanoen;   ”kun luopiot ovat täyttäneet syntiensä mitan, nousee kuningas, kasvoilta röyhkeä ja juonissa taitava. Ja väkevä on hänen voimansa, ja vaikka ei tosin hänen omasta voimastaan, ja ihmeellisen paljon hän saa aikaan hävitystä; ja hän menestyy siinä, mitä hän tekee, ja hän tuottaa turmion väkeville ja pyhien kansalle. Ja hänen oveluutensa tähden onnistuu petos hänen kädessään. Hän hautoo suuria sydämessään, ja keskellä rauhaa hän tuottaa turmion monille. Ruhtinasten ruhtinastakin vastaan hän nousee, mutta ilman ihmiskättä hänet muserretaan.”   - Siis jo vanha testamentti kertoo, että ensin tapahtuu luopumus uskosta, ja sen luopumuksen pitää saavuttaa tietty raja. Sen jälkeen tämä Raamatun ilmoittama antikristus aloittaa toimintansa. Tuo aika ei todellakaan tule olemaan helppo ja Raamattu nimittääkin sitä ”viimeiseksi vihan ajaksi”. (Dan.8:19)

                      Näyttää siltä, että ne jotka eivät ymmärtäneet Jumalan Sanaa täydellisesti olivat liian kiireisiä. He halusivat herätyksen heti ja halusivat itse tulla suuriksi. Toisin sanoen; he halusivat, että ihmiset kunnioittaisivat heitä enemmän, kuin Jumalaa. Sen vuoksi he halusivat itse saada herätyksen aikaan. Koska tämä asia oli jo tiedossa vanhan testamentin aikana, niin sen täytyi tapahtua. Ellei se olisi tapahtunut näiden seurakuntien ja näiden ihmisten kautta, niin silloin siihen olisi käytetty muita ihmisiä ja muita seurakuntia. Näiden ihmisten kautta kuitenkin tapahtuu se, että luopumus pääsee valtaan, sillä he ovat tuottaneet vahinkoa Jumalan työlle. Tästä taas seuraa se, että he ovat edistäneet antikristuksen tulemista. Kuitenkin minusta tuntuu pahalle, jos nämä ihmiset  saavat tietää tekojensa vaikutukset vasta liian myöhään, niin etteivät he ennätä selvittää näitä asioita sekä ihmisten, että itse Jumalan kanssa, eivätkä ennätä siis tekemään parannusta. Tuntuu ikävältä, mutta on myös todellista se, että vielä tänäkin aikana on uskovien joukossa niitä, jotka rakastavat enemmän ihmiskunniaa, kuin Jumalan kunniaa. (Joh.12:42-43) - - - Ehkäpä seuraava kohta tarkoittaa myös tällaisia henkilöitä; "Moni sanoo minulle sinä päivänä: Herra,Herra, emmekö me sinun nimesi kautta ajaneet ulos riivaajia ja sinun nimesi kautta tehneet monta voimallista tekoa ?  Ja silloin minä lausun heille julki: Minä en ole koskaan teitä tuntenut; menkää pois minun tyköäni, te laittomuuden tekijät." (Matt.7:22-23), sillä onhan tällaiseen harhaopetukseen uskominen, sekä sen muille opetus laittomuuden teko. Nämä ihmisethän tekivät muka Jeesuksen nimissä monenlaisia ihmetekoja. Ilmeisesti kaikki tämä selviää heille vasta viimeisenä päivänä. Tokihan Jumala voi käyttää meitä tänäkin päivänä, esim. niin, että ihminen parantuu kun rukoilemme hänen puolestaan. Tällöinkin sydämemme asenne on tärkeä. Kun Pietarin ansiosta rampa parantui "kauniin portin" pielessä, niin ei hän sanonut parantaneensa tuota rampaa, vaan hän kertoi, että usko jonka Jeesus vaikuttaa oli sen tehnyt.  (Ap.t.3:16)

        Minäkin luin uudelleen kirjoittamani tekstin. Huomasin sen, että ainakin minulta puuttuu kärsivällisyyttä, eli siis minäkin olen liian kiireinen. Niin taitaa täällä ajassa olla meillä useimmilla ihmisillä. Kaikki pitäisi mielestämme tapahtua heti. Jos minäkin pääsen sinne uuteen maahan ja uuden taivaan alle, josta Raamattu puhuu esim. Jes.65:17 , niin silloin ei minullakaan ole enää kiire, sillä iankaikkisuudessa ei tunneta sellaista asiaa, kuin kiire. Silloin Isämme  Jumala on luvannut antaa meille uuden sydämen ja uuden hengen. (Hes.18:31)   - Silloin kun Jumala ilmoitti minulla olevan sairaus, joka aiheutti ihon kutinaa, niin löydettyäni "netistä" kaksi sairautta minä menin heti lääkärin vastaanotolle, sillä oletin sairauden olevan perinnöllinen sairaus, jonka olin perinyt isältäni. Kun paljastui, että oletukseni oli väärä, niin menin taas liian aikaisin lääkäriin, vaikka pääsin vielä liikkumaan normaalisti. Kyllä minä ymmärrän nyt sen, ettei sairautta voitu silloin vielä diagnosoida. En silloin ymmärtänyt sitä, että Jumala puhui kaikki jo ennen todellista sairastumistani.           Siispä lue osio "Jumalan puhe"    

      Minun olisi pitänyt kaikki tämä ymmärtää. Paavalin kirje Roomalaisille puhuu monessa kohdassa kärsivällisyydestä. Esim. Room.5:3 kertoo, että ahdistus saa aikaan kärsivällisyyttä. Jae 4 jatkaa;"mutta kärsivällisyys koettelemuksen kestämistä, ja koettelemuksen kestäminen toivoa. Sama luku kertoo sen, kuinka Jeesuskin kärsi ja oli kärsivällinen meidän ihmisten puolesta. Kaikesta tästä huomaaa sen, että kyllä Jumalan puhetta kannattaa kärsivällisesti kuunnella. Siis kannattaa kärsivällisesti lukea Raamattua, eli Jumalan Sanaa.  

Uusimmat kommentit

17.03 | 17:51

Olen tullut uskoon vuonna 1994 noin suunnilleen. Olen kovasta menneisyydestä pelastunut ja saanut uuden elämän. Toronton eksytystä vastaan täytyy infota uskovia. Se on pettävää. Kiitos sivuistasi

28.02 | 06:31

En ole varma vaikuttaa se oikea Henki siellä enemmän sielullista ja lihallista toimintaa siellä,yksikin henkilö poistui sieltä, en ole varma kannattaako mennä uudestaan.

01.03 | 19:29

Olen kyllä sitä mieltä että korkeaa veisua ei pitäisi hengellistää ollenkaan, se on vain runoutta.Monet ovat sitä selittäneet, mutta jotenkin se on onnetonta kuultavaa.Voihan mieleni muuttua

20.03 | 13:50

Olen Enska kaivannut sinua. Käytiin ennen pari kertaa Naaralla. Miika lähetti myös terveisiä.

Jaa tämä sivu