Seurakunta

Pietari

 

                                                               Jeesus sanoi Pietarista; Tälle kalliolle minä rakennan seurakuntani. (Matt.16:18) Tämäkin Raamatun paikka on tarkoitettu ohjeeksi meille uskoville. Sen vuoksi siihen kannattaa perehtyä tarkemmin. Pietarin opettajana toimi Jeesus itse. Pietarilla oli kyllä vahva usko. Seurasihan hän Jeesusta kävellen hieman veden päälläkin. (Matt.14:29)  Teko oli kylläkin rohkea ja se osoitti Pietarilla olevan uskoa. Useat ovat menneet harhaan tässä asiassa, sillä he odottavat Jumalan vaativan heiltä väkevää uskoa. Jumala ei kyllä vaadi ihmiseltä uskoa ihmiseen itseensä, vaan Hän odottaa, että uskoisimme Jumalaa. Me emme  ole ymmärtäneet, että Pietarinkaan usko itseensä ei riittänyt. Meidän tulee valita uskomme kohde oikein. Ilman Jeesusta Kristusta ihmisen oma usko ei riitä. Pietari kyllä luuli loppuun asti, että hänellä riittäisi uskoa. Hänhän sanoi Jeesukselle;  ”Vaikka kaikki loukkaantuisivat sinuun, niin minä en koskaan loukkaannu.”  Jeesus kuitenkin vastasi siihen ”Totisesti minä sanon sinulle: tänä yönä, ennen kuin kukko laulaa, sinä kolmesti minut kiellät.” (Matt.26:33-34)  Mikäli luet tästä eteenpäin, niin huomaat sen, että Pietarinkaan oma usko itseensä ei riittänyt. Tämän jälkeen Pietarin tuli nöyrtyä. Hän meni ulos ja itki katkerasti. (Matt.26:75)  Kun Jumala oli herättänyt Jeesuksen kuolleista, niin  Maria Magdalena meni yhdessä Marian kanssa Jeesuksen haudalle. He tapasivat haudalla pitkään valkeaan vaatteeseen puetun nuorukaisen, joka sanoi heille Jeesuksen nousseen kuolleista. Tämä, ilmeisesti Jumalan enkeli pyysi heitä kertomaan sen asian opetuslapsille, sekä erityisesti Pietarille. (Mark.16:1-7) Joh.21 kerrotaan, kuinka Jeesus ilmestyi opetuslapsille jo kolmannen kerran. Hän puhutteli erityisesti Pietaria osoittaen hänelle armoaan. Hän antoi Pietarille 3 eri ohjetta;  -”Ruoki minun karitsoitani”, ”Kaitse minun lampaitani” ja ”Ruoki minun lampaitani”  Hän siis opetti osoittamaan tätä samaa armoa kaikille lähimmäisille jotka Jeesuksen ottavat vastaan.

                      Pietarin kautta Jeesus osoitti sen, että millaiselle kalliolle seurakunta tulee rakentaa. Ensin tulee siis usko Jumalaan, seuraavana katumus/nöyryys ja kolmantena armo ja opetus.

 

 

                             Oikea Raamattu (käänn. 33/38) puhuu paljon ajasta, jossa elämme. Siis tästä lopun ajasta.

Raamattu puhuu myös lopun ajan seurakunnista. Ilmestyskirjakin, joka on lopun ajan profetia alkaa eri seurakuntien esittelyllä. Ilmestyskirjan profetia puhuu myös ajasta, jossa se on annettu, niin kuin kaikki muutkin profetiat yleensä tekevät. Ilmestyskirjan alussa on 7 erilaista seurakuntaa. Varmaankin sen vuoksi, että 7 on täydellisyyden luku. Näissä kaikissa seurakunnissa on jotain vikaa. Ainakin ihmisissä, jotka ovat seurakunnan työn kohteena. Ilmestyskirjan tulkinnassa otsikon ”profeetallinen sana” alla olen myös käsitellyt näitä jokaista seurakuntaa.

                             Myös Hebr. kirjeen 10.s luku puhuu Jumalan tuomiopäivän lähestymisestä.  Sen jae 25 kehottaa, ettemme jättäisi omaa seurakunnan kokoustamme, niin kuin muutamien on tapana, vaan kehottaisimme toisiamme, sitä enemmän, kuta enemmän näemme tuon päivän lähestyvän. Siis osallistuminen seurakunnan toimintaan on sitä tärkeämpää, mitä lähempänä tuomiopäivä tulee olemaan.

                             Sehän on varmasti tärkeä sen vuoksi, että erityisesti näin lopun aikana esiintyy moniakin harhaoppeja, joihin jopa seurakunnan johtokin saattaa eksyä. Tällöin on tärkeää, että oikein uskovat ovat puolustamassa alkuperäistä Jumalan Sanaa. Sehän vaatii tietysti rohkeutta, että pystyy näin tekemään vaikkapa mielestään oppineen seurakunnan vanhemmiston edessä. Olen kuitenkin käytännössä huomannut sen, että Jumalan Sanan puolustaminen kannattaa aina. Tällöin nimittäin ainakaan Jumala ei sinua hylkää. Mikäli tämä kuitenkin pelottaa, niin kannattaa huomioida ilmestyskirjan viimeisestä luvusta löytyvät sanat; Pelkurien ja epäuskoisten  . . . . osa on oleva siinä järvessä, joka tulta ja tulikiveä palaa.   Kirjoitin tämän, koska nykyään on paljon niitä, jotka eivät ymmärrä Jumalan Sanaa, sillä siinä on yhtä ja toista vaikeatajuista, jota tietämättömät ja vakaantumattomat vääntävät kieroon.  (2.Piet.3:16)

 

                                    Joh. ilmestys on tärkeä kirja varsinkin tällä hetkellä, sillä sehän on osoitettu nimenomaan nyt toimiville seurakunnille. Jokaiselle seurakunnalle on annettu ohje; Ilmestyskirja pyytää kuulemaan, mitä Henki seurakunnille sanoo. Tässä tarkoitetaan tietysti Jumalan Pyhää Henkeä, sillä onhan se kirjoitettu isolla. Pyhän Hengenhän Jumala meille antaa, kun me sitä työssä tarvitsemme. Pyhää Henkeä tulee siis pyytää Jumalalta, koska Pyhä Henki on ikään kuin Jumalan lähettämä meitä ohjaava Jumalan palvelija. On siis väärin rukoilla ja palvoa Pyhää Henkeä Jumalan sijasta. Sielun vihollisen henki vaikuttaa tässä maailmassa ja useimmat ihmiset palvovatkin tätä henkeä, vaikka he eivät tietysti ymmärrä niin tekevänsä. Maailmassa on siis erilaisia henkiä ja kun haluaa palvella Jumalaa ja samalla Hänen Pyhää Henkeänsä, niin silloin pitää tuntea myös Jumalan Sana. Jumalan Sanan oppii lukemalla sitä ahkerasti. Seurakunnasta Raamattu opettaa, että seurakunta on lampun jalka. (Ilm.1:20)  Uskova ihminen taas on lamppu ja Kristus on valo, jota lamppu heijastaa Pyhän Hengen avulla. Seurakunnasta, eli lampunjalasta Jumala sanoo, että ellei langennut seurakunta tee parannusta, niin Jumala työntää lampunjalan pois paikaltaan, eli siis tuo seurakunta ei enää olisi Jumalan käytössä. On ikävää ajatella, että maailmassa on tälläkin hetkellä monia seurakuntia, jotka eivät todella olekaan enää Jumalan käytössä. Sehän tarkoittaa silloin sitä, että nuo seurakunnat ovatkin sielunvihollisen käytössä, eli ne toimivatkin Jumalaa vastaan.

 

                      Jo vanhasssa testamentissa mainitaan Jumalan seurakunta. Jumalan seurakunnassahan ihmiset ovat Jumalan puolella. Koska sielunvihollinen vastustaa Jumalaa, niin on selvää, että hän haluaisi vaikuttaa myös seurakunnan toimintaan. Toisin sanoen hän haluaisi saada seurakuntien johtajat  palvelemaan itseään. Usein tämä onkin onnistunut. Tästä esimerkkinä vaikkapa se mitä tapahtui Jyväskylän vapaaseurakunnassa. Myöskin paavin sielunvihollinen on jo saanut otteeseensa. Paavihan esiintyy sillä tavalla, että hän toimii kaikkia rakastavana henkilönä, niin ettei ole väliä sillä elääkö tuo paavillista rakkautta saava ihminen synnin kietomana, tai vaikkapa ateistina, sillä paavihan ei usko Jumalaan niin kuin Raamattu opettaa. Paavillisen ihmisen päänä toimiikin perkele itse. Raamattu kyllä kertoo sen, että kenen tulisi olla seurakunnankin pää. Sen kertoo Ef.5:23  jossa sanotaan, että Kristus on seurakunnan pää. Raamatun mukaan seurakunnan paimen ei olekaan joku siihen virkaan asetettu ihminen, vaan seurakunnan paimen onkin Kristus. Kristuksen pää taas on itse Jumala, eli taivaallinen Isämme. Valitettavasti niin ylpeä ihminen on tämän usein unohtanut, sillä hän haluaisi itse johtaa seurakuntaa. Mikäli ihminen tekisi sen, niin silloin hän käyttäisi sellaisia keinoja, joita Raamatussa ei ole annettu. Esimerkiksi, kun nuoret yliopisto opiskelijat Jose Turunen ja Kari Hämäläinen halusivat mukaan seurakunnan toimintaan, niin heillä olikin aivan omat menetelmät. He olivat kehittäneet evankeliumin julistamiseen omat uudet tapansa. He olivatkin sitä mieltä, että evankeliumi vaikuttaisi paremmin, kun se esitettäisiin draaman muodossa. Varmaankaan moni seurakunta ei tätä ollut valmis hyväksymään, mutta kuitenkin idea meni läpi Jyväskylän vapaaseurakunnassa. Näin nämä nuoret ja varsinkin Kari Hämäläinen saivat ”jalkansa seurakunnan oven väliin”. Tietysti sitten Kari Hämäläinen oli valmis käyttämään muitakin keinoja, sillä hänellähän oli siihen seurakunnan valtuutus. Olisi kuitenkin kannattanut ensin tarkistaa Raamatusta, että oliko tällaiseen valtuutus myös Jumalalta.

 

                             Kerroin, että Jumalan seurakunta mainitaan jo vanhassa testamentissa. Myös vanhassa testamentissa kerrotaan seurakunnan paimenista. Mikäli ihminen ottaa paimenen tehtävän Kristukselta, jolle se kuuluisi, niin silloin tapahtuu se, josta kertoo profeetta Sakarja luvussa 11.  Lukuhan kertoo hyvästä paimenesta, joka on siis Kristus ja hullusta paimenesta, joka on Jumalaan luottamaton ihminen. Kun Johanneksen ilmestys alkaa seurakunnista, niin halusin ilmestystä tulkitessani selvittää myös sen, että millaisia nämä kerrotut seurakunnat ovat. Siinähän kerrotaan mm. Laodikean seurakunnasta. Seurakunnasta sanotaan, että se ei ole kylmä eikä palava. Sain selville, että laodikea tarkoittaa kansanvaltaa. Se tarkoittaa siis sellaista seurakuntaa, jossa valta onkin annettu ihmisille heidän uskostaan riippumatta. Tästä tuli heti mieleeni Suomen evankelisluterilainen kirkko.  Kirkkohan hyväksyy jäsenikseen kaikki, jotka sitä haluavat. On kuitenkin hyvä, että kirkossakin on erilaisia ryhmittymiä, sillä useimmat näistä omista ”lohkoistaan” tuovat kirkkoon myös Kristuksen. Toivottavasti vain usea kirkkoon kuuluva tavallinen kansalainen tekisi tuon saman löydön.

 

                      31.10.-16 julkaistiin uutinen, joka kertoi paavi Franciscuksen vierailevan Ruotsissa. 

 

  Seuraava kopio uutisesta ;

 

TUKHOLMA. PAAVI Franciscus saapuu tänään maanantaina kaksipäiväiselle vierailulle Ruotsiin.

 

Lundiin ja Malmöhön sijoittuvan vierailun aikana katolisen ja evankelis-luterilaisen kirkon edustajat muistavat yhdessä uskonpuhdistuksen 500-vuotista historiaa.

 

Vierailua pidetään merkittävänä, sillä kirkoille kipeää uskonpuhdistusta ei ole aiemmin muistettu yhdessä yhtä korkealla profiililla.

 

”Tämä on hyvin tärkeää ekumeenisille suhteille. Sanoisin, että merkkipaalu pitkällä matkalla sovintoon luterilaisten ja katolisten välillä”, sanoo Ulla Gudmundson, Ruotsin entinen suurlähettiläs Vatikaanissa.

 

Uskonpuhdistus jakoi katolisen kirkon, ja luterilainen kirkko syntyi sen seurauksena. Epäluottamus kirkkojen välillä jatkui vuosisatoja.

 

                      Tämä uutinenhan merkitsee sitä, että sielun vihollinen valmistaa jo ihmisiä ottamaan vastaan tämän uskon ulkopuolella olevan paavin sanomaa. Vaikka tulkintani perusteella tulee vielä kaksi paavia ja vasta sen jälkeen valittava paavi tulee olemaan Raamatun varoittama antikristus, niin tälle antikristukselle valmistetaan jo tietä. Sehän tapahtuu niin, että luodaan yhteyksiä kaikkein haavoittuvammassa asemassa oleviin yhteisöihin. Näyttää siltä, että kaikkein haavoittuvin yhteisö olisi luterilainen kirkko, sillä sitähän voidaan verrata Galatian seurakuntaan, jossa valta onkin annettu kansalle. Toivonkin sydämestäni, että Suomen luterilainen kirkko ei loisi minkäänlaista yhteyttä tähän paaviin vaan, että meillä ymmärrettäisiin kuinka jo tämä nykyinen paavi opettaa ateistien ja homoliitossa elävien olevan Jumalan hyväksymiä ihmisiä, joita ei Raamatun opettama kadotustuomio koskisikaan.

 

 

 

 

 

                                                          Ensio Mäkinen      Vaajakoski

 

Alasylöisin

 

 

                      ALASYLÖISIN.  – Muistaakseni kuulin ko. mielenkiintoisen sanan Tuomas Jäntiltä, joka tällä hetkellä ilmeisesti vaikuttaa jossain päin Amerikan mannerta. Sana on tietenkin johdettu sanasta ylösalaisin. Kaikki on siis todellakin ylösalaisin, jopa itse sanakin. Jumalan valtakunnassa on kaikki ylösalaisin, eli täysin toisinpäin, kuin meidän ihmisten maailmassa.

 

                      Jumalalle pienin onkin suuri. (Lk.9:48) Tämähän tarkoittaa meitä tässä ajallisessa maailmassa eläviä ihmisiä. Tietysti meidän kannattaa muistaa Jeesuksen sanat; Isäni on suurempi kaikkia. (Joh.10:29)  Jumala ei arvosta ylpeitä, vaan hän arvostaakin nöyriä. Jumalan Sana sanoo, että Hän on ylpeitä vastaan, mutta nöyrille Hän antaa armon. (1.Piet.5:5) Tässä maailmassahan arvostetaan niitä jotka ainakin omasta mielestään ovat suuria. Raamattu kertookin tosiasian tästä ajastamme. 2.Tim.3: sanotaan, että viimeisinä päivinä on tuleva vaikeita aikoja. Sillä ihmiset ovat silloin itserakkaita, rahanahneita, kerskailijoita, ylpeitä, herjaajia, vanhemmilleen tottelemattomia, kiittämättömiä, epähurskaita, rakkaudettomia, epäsopuisia, panettelijoita, hillittömiä, raakoja, hyvän vihamiehiä, pettureita, väkivaltaisia, pöyhkeitä, hekumaa enemmän kuin Jumalaa rakastavia; heissä on jumalisuuden ulkokuori, mutta he kieltävät sen voiman. Senkaltaisia karta. Me arvostamme eniten niitä, jotka jotain ovat esim. rikkaita. Kuitenkin Raamattu sanoo, että autuaita ovat hengellisesti köyhät, sillä heidän on taivasten valtakunta. (Matt. 5:3) Me ihmiset valitsemme yleensä sen, joka on rikas. Jumala valitsee sen, joka on köyhä. (Jaak.2:5) Ihminen on aina ajatellut olevansa jopa parempi, kuin itse Jumala. Tästä voi lukea esim. Hes.28:2 , jossa sanotaan; Koska sydämesi on ylpistynyt ja sinä sanot: Minä olen jumala, jumalain istuimella minä istun merten sydämessä, ja olet kuitenkin ihminen, et jumala, vaikka omasta mielestäsi olet jumalan vertainen jne. Näinhän ovat nykyäänkin ajatelleet monet ja varsinkin monet nuoret, sillä he ovat ajatelleet uudistavansa ihmisten mielestään olemattoman uskon yhtä hyväksi, kuin he itse uskovat. Tämän vuoksi nykyään on niin paljon harhaopetusta.

 

              Tästä johtuu myös se, että monet seurakunnatkin opettavat, tai ainakin ovat opettaneet väärin. Amerikan yhdysvalloissa, eli USA:ssa on paljon enemmän harhaopetusta, kuin meillä, koska se on niin suuri alue ja siihen kuuluu niin monenlaisia ihmisiä. Siellä on monenlaisia seurakuntia ja lahkoja, jotka useinkaan eivät ole esiintyneet edukseen. Siitä huolimatta useat meistä haluaisivat ottaa mallia ”jenkeistä”. Huomasin tämän, kun jouduin ihmettelemään sitä minkä vuoksi suomessakin halutaan uskoa samalla tavalla, kuin tuossa isossa USA:ssa. Meidän Raamatustamme me voimme lukea, että kun Jeesus tulee noutamaan uskovat täältä maan päältä, niin tempauksen ajankohta pystytään päättelemään Raamatusta. Esim. Tess. kirjeen 2.sta luvusta. Tämä johtuu siitä, että Jumala on sallinut meille oikean Raamatun käännöksen. Ennen vanhaanhan Raamattua eivät voineet ymmärtää muut, kuin alkukieltä, tai ilmeisesti latinaa ymmärtävät ja Raamattua ei voinut kuullakaan omalla kielellään. Nyt meillä kuitenkin on oikein käännetty Raamattu, eikä mikään väännös, jos vain luotamme tähän alkuperäiseen. Tämä ymmärrysvirhe esim. USA:ssa johtuukin siitä, että ei ole ymmärretty täysin alkukieltä, josta Raamattu on käännetty. Ei ole ymmärretty sitä, että tempaukselle ja lähtemiselle onkin jo Raamatun alkukielessä omat sanansa. Tässäkin pitää siis paikkansa tuo, että pieni onkin suurempaa. Kannattaa luottaa pienessä Suomessa luettavaan oikeaan Raamattuun, eikä uskoa USA:n vääriin tulkintoihin.

 

                   Me ihmisethän haluaisimme aina olla jotain suurta. Niin varmaan haluavat kaikki seurakunnatkin ja niin halusi olla myös Jyväskylän vapaaseurakunta. Kuitenkin aina kannattaisi lukea se mitä asiasta sanoo oikea Raamattu, eli Jumalan Sana. Haluaakohan Jumala, että me olisimme jotain suurta. Tästä voisi lukea esim. Joh.3:30:stä eteenpäin; ”Hänen tulee kasvaa, mutta minun vähetä. Hän joka ylhäältä tulee, on yli kaikkien. Joka on syntyisin maasta, se on maasta, ja maasta on, mitä hän puhuu; hän, joka taivaasta tulee, on yli kaikkien.”

                On hyvä asia, että nyt meillä on sellainen Raamatun käännös, että sitä ymmärtääksemme meidän ei tarvitse käydä erikseen minkäänlaista koulua. Tätä käännöstä voi lukea jokainen ilman, että tarvitsee miettiä olenko sen nyt oikein ymmärtänyt. Kannattaa muistaa, että alkuperäinen käännös on aina oikea. En olekaan lukenut, että miten tämä asia on tuotu esille uudessa "väännöksessä".

 

 

 

 

 

 

Uusimmat kommentit

17.03 | 17:51

Olen tullut uskoon vuonna 1994 noin suunnilleen. Olen kovasta menneisyydestä pelastunut ja saanut uuden elämän. Toronton eksytystä vastaan täytyy infota uskovia. Se on pettävää. Kiitos sivuistasi

28.02 | 06:31

En ole varma vaikuttaa se oikea Henki siellä enemmän sielullista ja lihallista toimintaa siellä,yksikin henkilö poistui sieltä, en ole varma kannattaako mennä uudestaan.

01.03 | 19:29

Olen kyllä sitä mieltä että korkeaa veisua ei pitäisi hengellistää ollenkaan, se on vain runoutta.Monet ovat sitä selittäneet, mutta jotenkin se on onnetonta kuultavaa.Voihan mieleni muuttua

20.03 | 13:50

Olen Enska kaivannut sinua. Käytiin ennen pari kertaa Naaralla. Miika lähetti myös terveisiä.

Jaa tämä sivu