Lopun aika

"Tätä sivua oli kommentoitu, että ihmiset osaavat sitten olla pihalla"

- Tarkoittiko kommentti minua, vai yleensä ihmisiä, niin sitä en tiedä. Kyllähän me ihmiset yleensä "pihalla ollaankin". Sen vuoksi kannattaa luottaa Jumalaan ja Hänen Sanaansa.

Suomalainen lopunaika

           Suomessa lopun aika on tällainen; Armon julistaminen, eli siis evankeliumi on kielletty. Mikäli haluat kertoa, että olet syntinen ja sinun pitäisi tehdä parannus niinkuin Raamattu kertoo, niin silloin syyllistyt vihapuheeseen niitä kohtaan, jotka eivät ole tehneet parannusta. Ihmiset jakavatkin synnin tekijät suuriin syntisiin ja pienempiin. Esimerkiksi varkaus ja huorinteko ovat suuria syntejä. Minä olen kuitenkin syyllistynyt molempiin, enkä ole siitä ylpeä, mutta olen tehnyt parannuksen. Minä varastin rahaa jo pikku lapsena ja niillä rahoilla matkustettiin Helsinkiin veljeni ja siskoni olivat mukana. Sain siitä kyllä isäpapalta rangaistuksen.    Mielestäni ja Raamatun mukaisesti tein silloin syntiä. Nyt minä en enää saisi sanoa sitä asiaa synniksi, tai minä olenkin vihapuheen edustaja niitä kohtaan, jotka ovat varkaita, tai tekevät huorin.  Siis, kun Jumala armahti tällaista syntistä, niin minusta tulikin vihapuheen julistaja.      Suomen oikeuslaitoksen mielestä kaikki papit ja sananjulistajat puhuvat ns. vihapuhetta.   Meille ei saisi enää julistaa armoakaan. Oikeuslaitos ei hyväksy sitä, jos kerrotaan Raamatun mukaisesti, että ihmiset tekevät syntiä. Raamattuhan kertoo myös homouden olevan syntiä ja jos joku ilmaisee tämän Raamatun kertoman asian, niin hän syyllistyy vihapuheeseen.

 

         Tämä on aika, josta Raamattu meille kertoo. Yksi merkki on myös Korkea veisu; Sen Jumala on antanut tätä lopun aikaa koskien. Siitä selviää, että lopulta iso osa Israelilaisia uskoo sen, että Jeesus onkin Vapahtaja. Se neuvoo myös meitä näin: Ottakaamme pienet ketut kiinni, pienet ketut, jotka viinitarhoja turmelevat, sillä viinitarhamme ovat kukassa. (Kork.v.2:15)

Viinitarhat ovat pakanakansojen seurakuntia ja ketut ovat niitä, jotka "omien syidensä" vuoksi haluavat opettaa väärin Jumalan Sanaa. Myös Vapaakirkon opettajat ovat näitä "pieniä kettuja",

 

 

Lopun aika

 

 On ikävää, että kijoituksiani ei ole luettu tarkasti. Vielä ikävämpää on, mikäli Raamattuakaan ei ole luettu rukoillen ja tarkasti.

Saattaa olla, etten ole sivuillani osannut oikein selvittää tätä asiaa. Itse asiassa varsinainen antikristus ei olekaan Vatikaanin itsenäisyyden 10. paavi, vaan ilmestyskirjan kertoma ns. toinen peto, eli paavin kehoon muuttava perkele. Tällöin ihmiset luulevat, että paavi nousi kuolleista !

Antikristuksen , eli perkeleen henki on koko ajan ollut maailmassa. (1.Joh.4:3)  Antikristuksella on oma merkki 666. Se löytyy Paavin virkanimestä ja nimen luvusta. (Ilm.13:17-18)   

Paavi ja katolilaisten johto omalla opetuksellaan on Jumalan vihollinen, eli se ensimmäinen peto. Suurin vihollinen on perkele. Perkele on  Jumalan Sanan mukaan vain ihminen. (Hes.28:2 ja Hes.28:9)

Kun Jumala tämän profetian avasi, niin laskin, että nykyinen paavi on Vatikaanin itsenäisyyden ajan kahdeksas virassa ollut paavi. Sillä perusteella kertomani paavi ei olisi nyt vaikuttava, eikä vielä seuraavakaan. Hän olisi siis kymmenes. Voihan olla, että laskin väärin ja kyseinen paavi onkin seuraava.

Minä kuvittelin, että ainakin ne, jotka esiintyvät kristittyinä "netissäkin" lukisivat Raamattua. Nyt kuitenkin vaikuttaa siltä, että he eivät uskokaan Raamatun sanomaa, vaan he uskovat amerikkalaisia kirjoituksia.

Joka omistaa uskon, se tietää että Kristuksen oli kuoltava ennen ylösnousemista. Samalla tavalla antikristuksen pitää kuolla, mutta kuka on ylösnousseen antikristuksen, eli paavin paikalla ? Paavi pysyykin kuolleena, mutta paavin kehossa on ns. toinen peto, eli itse perkele. Siitä seuraa vihan aika israelilaisia vastaan ja samoin kaikkia aitoja kristittyjä vastaan.

 

 Kannattaa aina lukea itse Raamattua, eikä uskoa Amerikkalaista hapatusta.-Vahvisti Hyvä ystävänikin.

 Kun Danielia tulkitsin, niin ajattelin profetian koskevan 2. maailmansotaa, mutta se koskikin viimeistä sotaa, jota johtaa itse perkele.

                      Danielin kirja kertoo lopun ajasta, eli siitä ajasta missä nyt elämme. Sen vuoksi on syytä tutkia mitä Daniel on nähnyt. Danielhan ei sanan varsinaisessa merkityksessä ollut Jumalan asettama profeetta, vaan hän kertoo sen mitä Jumala hänelle paljasti, joko unien, tai näkyjen kautta.

                      Ensin kannattaa kiinnittää huomio siihen, että Daniel kertoo, kuinka lopun aikana taidollisia monin tavoin alistetaan, sekä ahdistetaankin, mutta Danielin mukaan heitä odottaa suuri palkinto. Uskon tämän tarkoittavan sitäkin, että monenlaisia harhaoppeja, sekä niiden opettajia ilmaantuu. Sen vuoksi ei kannata hämmästyä niistä harhoista, joilla Jumalan Sanaa yritetään ”vesittää”. Kaikkein tärkeintä onkin  pitää huoli omasta uskostaan Jumalaan.

                      Daniel itse toimi Baabelin kuninkaan palvelijana hänen hovissaan. Daniel oli päättänyt erottautua kaikesta muusta palvelijain joukosta, sillä sydämessään hän palveli ainoastaan Jumalaa. Baabelhan oli Babylonian pääkaupunki. Se oli pyritty tekemään niin suureksi ja hienoksi, että se voittaisi hyvyydellään toiset kaupungit. Tällaisessa paikassa ja tällaista, kuin jumalana esiintyvää henkilöä Daniel siis palveli. Varmaankin Danielin vahvan uskon vuoksi Jumala halusi antaa hänelle nämä näyt.

                      Kun lukee tarkasti Danielin kirjaa, niin voi huomata, että hän itse kyllä ymmärsi mitä nämä unet ja ilmestykset tarkoittivat. Danielin pitikin verhota Jumalan antamat näyt, niin ettei kuningas niitä ymmärtäisi. Raamatussa Baabel tarkoittaa kaiken sekoittamista, mutta babylonilaisten sille antama nimi merkitsee jumalan porttia. Vaikkei ymmärtäisi tätä Danielilta saatua profetiaa, niin jotain voi jo päätellä näistä nimien tulkinnoista.

                      Danielin kirjan seitsemännessä luvussa hän kertoo nähneensä Jumalan antaman näyn. Näyssä oli meri, joka tarkoittaa maailmaa, jossa elämme. Tuota merta kuohuttivat maailman tuulet. Maailman meressä oli myöskin petoja. Ne olivat kaikki erilaisia. Oletan, että nämä pedot olivat erilaisia kansoja hallitsijoineen. Varmasti nämä kansat vaikuttaisivat lopun ajan historiaan. Uskon, että yksi näistä kansakunnista tarkoittaa Saksaa, joka oli mukana maailmansodassa. Päättelen sen mainitusta kotkasta. (Kotkahan on natsisaksan symboli) Toinen oli karhun näköinen ja sille sanottiin: nouse ja syö paljon lihaa. Jostain syystä tämä tuo mieleen Venäjän. Kolmas peto, jolle valta annettiin oli ehkäpä USA. Kannattaa huomata, että Saksa ja USA ovat katolilaisia maita. Ehkäpä niiden ansiosta Venäjäkin menettää valtansa. Tämä ensimmäinen tulkintani on väärä. Oikean tulkinnan 7. luvusta voit lukea osiosta uusia oivalluksia.

 Kuitenkin neljäs peto oli kaikkein hirmuisin, väkevin ja erilainen, kuin muut pedot. Tuolla pedolla oli kymmenen sarvea. Tulkitsen nuo sarvet kuninkaiksi, tai hallitsijoiksi. Tämä peto oli erilainen, kuin muut. Siis koko maa tulisi olemaan erilainen. Tämän vuoksi minä tulkitsen, että tuo valtio olisi Vatikaani. Profetiassa puhutaan sen kymmenestä hallitsijasta. Tulee siis olemaan kymmenen maan johtajaa ja näiden jälkeen tulee nousemaan erilainen hallitsija. Profetian mukaan hän tulee ottamaan valtansa alle myös nuo kolme ensin mainittua valtiota. Koen nyt niin, että Vatikaanin johtaja, siis paavi saa aikaan sen, että noissa maailmansodan eniten merkitsevissä valtioissa aletaankin yleisesti uskoa siihen mitä paavi opettaa. Näissä maissa siis ainakin uskotaan tuo paavin harhaopetus. Niin kuin tiedämme, niin Saksa ja USA ovatkin katolilaisia maita. Vatikaanihan itsenäistyi v.1929. Tämän jälkeen on ollut vallassa 8 paavia, joista 8. on nyt vallassa oleva paavi Franciscus, joka valittiin virkaan v.2013. Mikäli olen tulkinnut Danielin saaman profetian oikein, niin tuo peto, josta hän profetoi tulee olemaan 11. paavi. Tämä paavi siis tulee esiintymään kristuksena kaikille niille, jotka eivät ole ottaneet vastaan rakkautta totuuteen. Tuo Vatikaanin itsenäisyyden ajan 11. paavi tulee siis olemaan paljon puhuttu antikristus. Koska Sakarjan profetian mukaan tulee olemaan yksi pohjoismaa, jonka yllä lepää Jumalan Siunaus, niin uskon tuon maan olevan Suomi, sillä tämän takiahan Jumala on sallinut näiden profetioiden avautua.  Ainakin nyt ne kristityt, jotka lukevat näiden sivujen profetioita, jotka Jumala armossaan on avannut tulevat tietämään sen, mitä on odotettavissa. Onneksi presidenttimme uskoo Jumalaan ja Hänen Sanaansa. Nyt olisikin tärkeää, että ennen kuin tuo kaikki tapahtuu nämä profetiat olisivat myös maamme johdon tiedossa. 

                      Raamatun mukaan pedon luku on 666. Siksipä perustan uskomukseni vielä tähän numerosarjaan.

 

f I L I I V I C a r I V s D e I
I = 1
V = 5
X = 10
L = 50
= Jumalan Pojan sijainen  = antikristus

Vatikaani itsenäistyi v.1929. Nykyinen paavi on 8. ja 11. paavi on antikristus.

Näin kertoo Raamattu.

 

 

 

kun laskee roomalaiset numerot yhteen tuosta virkanimestä saadaan tulokseksi 666

C= 100 D = 500

Yläpuolella on paavin virkanimi

Danielin kirjan 8:ssa luvussa sanotaan jo suoraan, että Danielin saamat näyt ja ilmestykset koskevat lopun aikaa. Dan.8:17 .  Kun Iran, Irak ja Kreikka eivät enää vaikuta maailman politiikassa niin suuresti, kuin hetkeä aiemmin ja luopiot ovat täyttäneet syntiensä mitan, siis tosi uskosta luopuneet (vertaa 2.Tess.2:3), niin  silloin antikristus pääsee valtaan. Jumala tulee sallimaan, että antikristus saa itse saatanalta niin suuren vallan, että koko maailma sitä ihmettelee. Varsinkin, jos tulkitsemme ilmestyskirjan siten, että paavi tulee parantumaan jostain häntä kohtaavasta onnettomasta tapahtumasta.  Ehkäpä paavi yritetään murhata, mutta kuitenkin Jumala sallii hänen parantua tästä. Voihan olla, että kuitenkin paaville jää sellainen aivovamma, että hän itsekin kuvittelee olevansa maailman vapahtaja. Silti on lohduttavaa lukea, että ilman ihmiskättä hänet muserretaan. Kun lukee tarkasti Jumalan Sanaa, niin silloin kyllä huomaa, että ne jotka luulevat opettavansa Jumalasta käyttäen apuna kaikenlaisia ”ihmetekoja”, joiden he luulevat olevan Jumalan aikaan saamia, niin he ovatkin vastoin omaa uskoaan saatanan puolella ja näin ollen Jumalaa vastaan. Niin kuin luvusta 8 voidaan huomata, niin Jumala tietää kaikki tapahtuvat asiat jo edeltä käsin. Daniel näki Jumalan ansiosta asioita, jotka tapahtuvat vasta meidän aikanamme. Jostain syystä Jumala näytti Danielille asiat, jotka tapahtuvat lopun aikana. Esim. Danielin kirjan 11:sta luvusta pystytään tulkitsemaan, että sen jälkeen, kun Kreikka on menettänyt taloudellisen itsenäisyytensä ja on tullut siis riippuvaiseksi muista  valtioista, niin myöskin Syyria tulee hyökkäämään Egyptiä vastaan. Jo nyt me voimme havaita, että ns. Isis järjestö haluaa vallata Syyrian. Isiksen vihahan kohdistuu tietysti Israelin lisäksi kaikkia niitä kansoja vastaan, jotka puolustavat Israelia. Varmaankin tämän vuoksi myös Egypti joutuu sen vihan kohteeksi.

    Yksi tärkeä merkki, jonka Jeesus mainitsi ovat väärät kristukset. Tästä tein oman osion.

                       Tänä päivänä 26.12.2016 on Jumala puhunut minulle lisää tästä lopun ajan suurimmasta harhasta, eli antikristuksesta. Koska antikristus on nimensä mukaisesti aivan niinkuin väärä kristus, niin hän tulee ihmisten toiminnan takia kuolemaan, mutta viimeistään kolmen päivän kuluttua hän herää kuolleista. Tämä tulee olemaan se suurin eksytys, jolla koetellaan ihmisiä. Tästä johtuukin se, että niin monet uskovat tämän viimeisen eksytyksen. Nyt kuitenkin todellisten uskovien ainakin täällä Suomessa kannattaa huomata, että tämän on Jumala jostain syystä meille etukäteen ilmoittanut. Kaikkien tosi uskovien pitäisi kyllä ymmärtää se, että kyseinen tapahtuma ei ole Jumalasta, sillä tämä antikristus tulee vääristämään Jumalan Sanan opetuksen.  - - - - - - Tessalonikalaiskirje kertoo väkevästä eksytyksestä. Tämä eksytys tulee olemaan todella väkevä. Sen Jumala antaa, että kaikki ne tuomittaisiin, jotka eivät ole ottaneet vastaan rakkautta totuuteen. Kirkas kointähti, eli oikea Jeesus Kristus on julistanut totuuden koko ihmiskunnalle. Nyt tämä tuleva antikristus julistaa samanlaista "totuutta", kuin tekee nykyinenkin paavi. Kun tulkitsin ilmestyskirjan näyn, niin löysin siitä kaksi tähden putoamista. Toisen tulkitsin aidoksi pyrstötähdeksi, joka tulee putomaan maahan. Tuo tähtihän aiheuttaa meriveden saastumisen. Toisen tähden taas tulkitsin itse saatanaksi, jonka Jumala toimittaa taivaasta maan päälle. Nyt tulee mieleen, että onkohan tuo saatana itse "kuolleista heräävän" paavin, eli siis antikristuksen tilalla. Näin sen täytyy olla. Silloin käy toteen myös Hes.28:2  Siinähän sanotaan; Koska sinun sydämesi on ylpistynyt ja sinä sanot: Minä olen jumala, jumalain istuimella minä istun merten sydämessä', ja olet kuitenkin ihminen, et jumala, vaikka omasta mielestäsi olet jumalan vertainen.- - - - - - - - - Näin Jumalan profetiat toteutuvat. Joka tapauksessa sinullakin on vielä mahdollisuus ottaa vastaan tuo Jeesuksen tarjoama totuus. Toivottavasti olet sen jo tehnytkin. Nimittäin, kun tämä viimeinen eksytys tapahtuu, niin sen jälkeen Jumalan omaisuuskansa, eli juutalaiset uskovat siihen Armoon, jota Kristus tarjoaa ja Jeesus saapuu noutamaan omiaan.

Loppuun asti tulee olemaan sota   Dan.9:26

Sodan aiheuttaja antikristus eli kuolleen paavin kehoon siirtyvä perkele.

 

Vihollinen

 

 

 

                      Jumalalla ja Jumalan luomuksella ihmisellä on yhteinen vihollinen, jota myös kutsutaan sielunviholliseksi. Tämä vihollinen on jo maailman alusta alkaen yrittänyt tuhota Jumalan tekoja. Nyt Jumala on minulle paljastanut, että mikä on tämän sielunvihollisen kohtalo kirjaimellisesti.

 

                             Profeetta Hesekiel kertoo sielunvihollisen kohtalon luvussa 28. Tässä profetiassa vihollista nimitetään Tyyron ruhtinaaksi. Jumala siis käytti profeetta Hesekieliä välittäjänä, joka toi Jumalan Sanan meillekin tiedoksi.

 

                             Luvun alussa Jumala siis sanoo ”Ihmislapsi, sano Tyyron ruhtinaalle: Näin sanoo Herra, Herra: Koska sinun sydämesi on ylpistynyt ja sinä sanot: ´Minä olen jumala, jumalain istuimella minä istun merten sydämessä´ ja olet kuitenkin ihminen, et jumala, vaikka omasta mielestäsi olet jumalan vertainen – ja katso, viisaampi sinä oletkin kuin Daniel, ei mikään salaisuus ole sinulta pimitetty   . . . . . . . jne.

 

                             Tässähän Jumala kertoo, kuinka lopun edellä sielunvihollinen, siis se langennut enkeli syöstään alas taivaasta ja tuosta kaikkien vihollisesta tulee ihmisen kaltainen. Sehän tapahtuu niin, että Jumalaan uskomaton paavi jättää tämän maailman jonkin hänelle sattuvan onnettomuuden johdosta. Juuri ennen tätä onnetonta tapahtumaa paavi on tehnyt hämmästyttäviä ihmetekoja ja julistanut väärää Jumalan sanaa. Kun tämä paavi on kuollut, niin taivaasta syösty sielunvihollinen, eli siis perkele jatkaa näitä ihmeellisiä ja kaikkia hämmästyttäneitä tekoja. Siis tämä perkele itse muuttaa paavin kuolleeseen kehoon, niin että useimmat ihmiset uskovat paavin nousseen kuolleista.

 

                             Jumala on paljastanut minulle näitä lopun ajan tapahtumia aina vähän kerrallaan ja minähän lupasin Jumalalle, että kerron nämä eteenpäin. Saattaa olla, että paljastuksiani ei uskota. Kannattaa ehkä lukea 1.Kuningasten kirja luku 22.  -Siinähän Miika sanoo kuninkaalle ”Jos sinä palaat voittajana takaisin, niin ei Herra ole puhunut minun kauttani”   - Samoin sanon minä ”Jos nämä eivät toteudu, niin ei taivaallinen Isäni ole puhunut minun kauttani.”

 

Profetioiden tulkinta

                      Mikäli haluaa tulkita profetioita, niin sitä ei ihminen yksin voi tehdä, vaan täytyy olla valtuutus Jumalalta. Joku saattaa ihmetellä, että kuinka olen tulkinnut tähden uskovaksi, tai siis enkeliksi. Ensinnäkin Jeesus itse vertaa Matt.22:30 uskovia enkeleiksi. Tuossa jakeessa Hän sanoo; "Sillä ylösnousemuksessa ei naida eikä mennä miehelle; vaan he ovat niinkuin enkelit taivaassa. Daniel taas sanoo uskovista, että he loistavat,niinkuin taivaanvahvuus loistaa, ja ne jotka monta vanhurskauteen saattavat, niinkuin tähdet, aina ja iankaikkisesti. Hesekiel  28 taas kertoo, että perkele oli ennen maailman luomista Jumalan kerubi, eli enkeli. Tästä johtuu, että tämä enkeli, siis itse saatana onkin loppuun saakka taivaassa. Kuitenkin Jumala tulee suistamaan tämän enkelin maahan ja saattaa hänet ihmisen kaltaiseksi. Että näin voisi tapahtua, niin täytyy olla lihallinen keho, johon saatana muuttaa. Sopiva keho vapautuukin kuolleelta paavilta. Näin ihmiset siis ajattelevat, että kuolleista herännyt paavi tekee ihmeellisiä tekoja. Kyseessä on kuitenkin itse perkele ja sen vuoksi tulee tapahtumaan monenlaisia ihmetekoja. 

                          Nyt minulle on auennut uusi asia. Kun olen lukenut ilmestyskirjaa, niin jostain syystä minä olen tullut sellaiseen johtopäätökseen, että olisi kyse kahdesta eri pedosta. Nyt minulle on kuitenkin selvinnyt se, että vain itse perkele on tuo peto. Paavi ei varsinaisesti olekaan tuo peto, vaan hän on vain pedon käytössä. Lopulta hän on sitä kirjaimellisesti, kun peto todellakin ottaa kuolleen paavin kehon omaan käyttöönsä. Siis tällä hetkellä maailmassa vaikuttaa vain antikristuksen henki. Tuo henki vaikuttaa niiden ihmisten kautta, jotka vastustavat Jumalaa ja kristinuskoa. Sehän on vaikuttanut jo pitkään. Senhän voi lukea vaikkapa 1.Johanneskirjeen 4.:stä luvusta. Esimerkiksi 3. jae kertoo, että antikristuksen henki on jo maailmassa. Viidennessä luvussa kerrotaan, että jokainen joka uskoo, että Jeesus on Kristus, on Jumalasta syntynyt. Sama luku kertoo sen, että kuka uskoo Jeesuksen olevan Kristus. Siihenhän ei riitä pelkät sanat, vaan tarvitaan myös sanojen toteutumista. Viidennen luvun 3. jae kertoo, että rakkaus Jumalaan on, että pidämme Hänen käskynsä. Sehän tarkoittaa, että uskomme sen mitä Jumalan Sana sanoo. Valitettavasti antikristuksen henki vaikuttaa ja on vaikuttanut jo monissa seurakunnissakin. Monessa seurakunnassakaan ei ole siis uskottu Jumalan Sanaan. Ikävää on se, että usea seurakunnan työntekijäkin on muuttanut saatanan puolelle. Siitä on sitten ollut seurauksena ikäviä hedelmiä, joista voi jo suoraan päätellä, että onko puun istuttaja Kristus, vai onko kyseessä joku, joka on vihollisen palveluksessa.

 

 

 

 

Daniel 

 

                     Danielin kirja on mielenkiintoinen, koska se kertoo ajasta jossa me elämme, siis lopun ajasta. Ensimmäisessä luvussa kerrotaan, kuinka Daniel oli Nebukadnessarin hovissa valittuna kuninkaan palvelijaksi. Luku kertoo, että Daniel halusi sydämestään palvella todellista Jumalaa, eikä hän silloin halunnut edes syödä samaa ruokaa, kuin muut tämän maallisen kuninkaan palvelijat. Uskovan ihmisen tärkein ruokahan on Jumalan Sana. Matt.4:4 sanotaan, ettei ihminen elä ainoastaan leivästä, vaan jokaisesta sanasta, joka Jumalan suusta lähtee. Danielissa on siis kuin vertauskuva sille, että meidän ei tule syödä sitä, mitä tämä maailma tarjoaa, eikä siis uskoa siihen. Toinen luku kertoo, kuinka kuningas oli nähnyt unen joka vaivasi häntä. Tämän vuoksi kuningas ilmoitti tietäjille ja palvelijoille, että heidän tulisi kertoa se mitä tämä uni merkitsi. Lisäksi hän halusi olla kertomatta untaan, vaan tietäjien ja palvelijoiden tuli tietää vastaus siitä huolimatta. Tästä syystä kukaan ei osannut vastata kuninkaalle. Mikäli mekin kysymme tämän maailmaan tietäjiltä, niin emme saa koskaan oikeaa vastausta. Sen vuoksi meidän tuleekin turvautua Jumalaan ja Hänen Sanaansa samalla tavalla, kuin Daniel teki. Hän sanoi kuninkaalle; Salaisuutta, jonka kuningas tahtoo tietää, eivät viisaat, noidat, tietäjät eivätkä tähtien selittäjät voi ilmoittaa kuninkaalle. Mutta on Jumala taivaassa; Hän paljastaa salaisuudet ja ilmoittaa kuningas Nebukadnessarille, mitä on tapahtuva aikojen lopussa. Vaikka Daniel verhosi unen, niin ettei kuningas voinut sitä ymmärtää, niin siitä voidaan tulkita, että koko maailmankaikkeus on Jumalan hallinnassa. Daniel kertoo, että aikojen alussa, kun Jumala loi koko maailman kaikkeuden oli myös ”kuvapatsas”, joka oli kaunis katsella. (Dan.2:31)

  

                     Tuohan oli ”kaunis patsas”, eli hyvin puettu Jumalan kerubi, joka halusi nousta koko maailman valtiaaksi. Tuosta kerubista, eli siis itse perkeleestä kertookin Hesekielin 28. luku. Jumala murskasi ensin tuon kerubin jalat eli siis perustuksen. Tämä perustuksen murskaaminen tapahtui silloin, kun Jumalan Pyhän Hengen voimasta ihmiseksi syntynyt Jeesus Kristus kuoli kaikkien niiden edestä, jotka ovat valmiit kärsimään uskon puolesta maailman pilkkaa ja häpeää. (Dan.2:34)   Daniel kertoo, että Jumala on antanut tuolle kerubille koko maailman vallan, eli ihmiset ja eläimet ovatkin saatanan vallassa. Tämän jälkeen tuo uusi maailman perustus, eli siis jalat tulee olemaan osittain savea ja osittain rautaa. Tämä kertoo, kuinka uskovien ihmisten ”valtakunta” maan päällä  on oleva hajanainen. Toiset siis uskovat täysin Jumalan Sanaan, mutta toiset eivät niin usko, vaan toisten usko on luja ja toisten hauras. Jae 44 kertoo sen, kuinka kaiken tämän jälkeen Jumala pystyttää valtakunnan, joka on kukistumaton iankaikkisesti.

 

                      Luvussa 3 kerrotaan, kuinka Jumalaa palvelevat Danielin 3 ystävää laitetaan tulikuumaan pätsiin, koska he eivät kumartaneet kuninkaan kultaista kuvapatsasta. Pätsi oli niin kuuma, että nekin, jotka saattoivat näitä ystäviä pätsiin kuolivat sen tulen liekissä. Kuitenkin kuningas näki neljän miehen kävelevän vahingoittumattomina tulessa ja neljäs mies oli näöltänsä, kuin Jumalan poika.  Tämähän kertoo iankaikkisesta pätsistä, eli helvetin tulesta, josta kuitenkin pelastumme uskomalla ja vastaanottamalla elämäämme Jeesuksen Kristuksen, Jumalan Pojan. Tämä 3. luku sisältää myös asian, jota en huomannut aiemmin. Sehän on vertauskuva siitä, että meidän halutaan palvovan ja kunnioittavan paavia, kuin Jumalaa. Ellemme sitä tee, niin me emme pysty käymään kauppaa tässä maailmassa. Sen taas kertoo Johanneksen ilmestys.

. Luku 4 kertoo, että kuningas näki jälleen unen. Unessa oli suuri puu. Puu ulottui ja vaikutti kaikkialle maailmassa ja kaikki saivat siitä ravintonsa. Sitten tuli enkeli taivaista ja käski kaatamaan puun, sekä hävittämään sen hedelmät. Tämä unihan kertoo, että ensin katolilainen kirkko vaikuttaa kaikkialla, mutta lopussa siltä otetaan Jumalan sille antama valta pois. Viidennessä luvussa kuningas Nebukadnessar oli jo antanut kuninkuuden pojalleen Belsassarille. Kun kuningas järjesti pidot ylimyksille ja he joivat viiniä kulta-astioista, jotka oli otettu temppelistä, Jumalan huoneesta, niin äkkiä ilmestyi käsi, joka kirjoitti seinälle, eikä kukaan tiennyt mitä kirjoitus tarkoitti. Kuninkaan äiti kuitenkin kertoi, että olisi mies nimeltä Daniel ja hän osaisi selittää kirjoituksen. Daniel selitti, että kaikki valta oli annettu hallitsijalle, mutta hallitsija ylpistyi ja sen vuoksi häneltä otettiin valta pois. Sehän tarkoittaa sitä, että kun katolilaisella kirkolla oli kaikki valta, niin se otettaisiin pois, sillä kirkon johtaja alkaisi luottaa enemmän itseensä, kuin Jumalaan.

           Danielin kirjan 6. luku kertoo Jumalan valtasuuruudesta.   Danielista oli tehty ”valtaherra” kahden muun miehen lisäksi. Daniel oli näistä kolmesta etevin ja toiset kadehtivat häntä. He etsivät hänestä vikaa niin, että he pääsisivät syyttämään häntä. He pyysivätkin kuningas Daarejavesia antamaan kiellon, ettei kukaan saisi rukoilla mitään jumalaa rangaistuksen uhalla. Kun Daniel kuuli tämän, niin hän jatkoi rukoilemista siten, että varmasti sen kaikki näkisivät. Kun miehet saivat sen tietoonsa, niin he kertoivat asian kuninkaalle vaatien Danielille kuoleman rangaistusta. Kuningas heitättikin Danielin jalopeurain luolaan, jossa hän joutui viettämään yönsä. Kun kuningas aamulla meni luolalle, niin Daniel kertoi, että Jumala oli sulkenut jalopeurain suut ja sen vuoksi hän oli vahingoittumaton. Sen jälkeen kuningas heitätti luolaan Danielia syyttäneet miehet. Jalopeurat hyökkäsivät heti surmaten miehet. Sen jälkeen Daarejaves antoi käskyn, että kaikki pelkäisivät Danielin jumalaa, joka pelastaa ja vapahtaa, sekä tekee ihmeitä taivaassa ja maan päällä.

 

               Jo toisen luvun jakeessa 28 kerrottiin, että nämä kaikki tulevat tapahtumaan ”aikojen lopulla”. Seitsemännessä luvussa Daniel on nähnyt unen. Unessa taivaan neljä tuulta kuohutti suurta merta. Meri oli maailma ja siihen vaikuttivat monenlaiset asiat. Maailmassa oli petoja. Ilmeisesti pedot olivat erilaisia maailman valtoja jotka vastustivat Jumalaa. Ensimmäisessä valtakunnassa oli ihmisiä, jotka alun perin oli tarkoitettu olemaan, kuin jumala, eli siis Jumalan kuvia. Nämä ihmiset olivat Israelilaisia, elikkä juutalaisia. Toinen peto surmasi näitä ihmisiä. Kolmas peto vaikutti eri puolilla maailman merta. Neljäs peto olikin erilainen. Se oli siis erilainen maa, kuin muut hallitukset. Hallitsijakin oli erilainen. Se oli Danielin mielestä kaikkein pelottavin. Sen hallitsija pystyisi lopulta vaikuttamaan kaikkiin muihin valtioihin. Vatikaani on valtioiden joukossa aivan erilainen ja sen hallitsijakin on erilainen. ”Maatahan” johtaa paavi. Uni jatkuu siten, että valtiolla on 10 kuningasta (hallitsijaa), joiden jälkeen nousee valtaan erilainen hallitsija, joka vastustaa itse Jumalaa. Tämä paavi vaikuttaa vallassa n. 3,5 vuotta. Sen jälkeen Jumala tuhoaa hänet ja valta annetaan Jumalan Pojalle Jeesukselle kristukselle.

 

Luvussa 8 Daniel saa jälleen Jumalalta näyn. Vaikka enkeli Gabriel selittää näyn Danielille, niin se on jotenkin niin sekava, että luvun lopussa Danielkin tunnustaa, ettei hän ymmärrä sitä. Olen tähän kuitenkin poiminut näyssä olevat olennaiset kohdat. Luvun mukaan tämäkin näky koski lopun aikaa. Sitä sanottiin myös viimeiseksi vihan ajaksi. Näyssä oli hallitus, joka ylpeili myös Jumalaa vastaan, sekä Israelia vastaan ja se toimi totuuden vastaisesti, mutta kuitenkin se menestyi. Jos sinulla on kunnollinen Raamattu, niin voit päätellä, että näky kertoo Iranista ja Kreikasta. Tulkitsen, että Kreikka tulee menettämään itsenäisyytensä ”neljälle eri taholle”. Tämähän tarkoittaa, että ainakin taloudellisesti monet maat tulevat hallitsemaan sitä. Lisäksi tämä näky kertoo samasta, kuin 2.Tess:2 , eli kun luopumus pääsee valtaan, niin nousee valtaan myös tämä hallitsija, joka tämän näyn mukaan tuottaa turmion monille ja ylpeilee Jumalaakin vastaan. Se kertoo siis antikristuksesta.

Nyt joku saattaa ajatella, että miksi olen päätellyt näyssä kerrottavan Kreikasta ja Iranista.  Minullahan on monta Raamattua ja vanhojakin jo loppuun luettuja. Biblia on niistä kaikkein vanhin, mutta sitä on liian vaikea lukea sen tekstin vuoksi. Minulla on raamattu, jonka luvun johdannossa kerrotaan, että oinas tarkoittaa Persiaa, eli nykyistä Irakia/Irania ja kauris on Kreikan vertauskuva.

                   Aion nyt lopettaa tämän Danielin kirjan tutkinnan sivuillani. Tämä on kyllä mielenkiintoista tekstiä, mutta toin tämän esille haastaakseni muutkin lukemaan Danielin kirjaa. Enhän minä tietysti pysty tästä ymmärtämään, kuin ehkä sen minkä Jumala on avannut, mutta varmasti Suomesta löytyy paljon minua viisaampia ihmisiä, jotka voivat jatkaa kirjan tutkimista. Joka tapauksessa viimeisessä luvussa jakeessa 4 sanotaan näin; "sinä, Daniel, lukitse nämä sanat ja sinetöi tämä kirja lopun aikaan asti. Monet sitä tutkivat, ja ymmärrys lisääntyy."   -Kuitenkin jätän sinun tutkintasi alle 11. luvun. Siinähän kerrotaan mm. Egyptistä ja Syyriasta. Raamatussani sanotaa Egyptin hallitsijaa etelän-, sekä Syyrian hallitsijaa pohjan- kuninkaaksi. Olen jostain syystä tätä tekstiä tutkiessani kokenut, että Syyria ja Egypti joutuvat sotaan keskenään. Sehän voisi johtua siitä, että Egypti on ikään kuin Israelin puolella. Kun isis on päässyt valtaan Syyriassa, niin tämä asia ei varmasti miellytä heitä.

 

Useassa vanhan testamentin profetiassa puhutaan siitä, että millainen tulee olemaan loppu maailmalla jossa elämme. Tästä kertoo mm. Jesajan kirja ja sen luvut 24-27. Luvussa 24 kerrotaan, kuinka Jumalan tuomio kohtaa maailmaa. Tämä koskee jokaista ihmistä ihmisen asemasta riippumatta. Kansan käy samalla tavalla, kuin papin ja orjalla on sama kohtalo, kuin herrallaan. Vaikka teksti on kirjoitettu vuosituhansia sitten, niin siitä voidaan lukea, että maa saastuu ja kirous kalvaa maata. Siitä huolimatta ne jotka jäävät eloon ylistävät Herraa. Maan äärestä kuuluvat ylistysvirret: Ihana on vanhurskaan osa. Olen joskus kirjoittanut Raamattuuni, että Finland tarkoittaa samaa, kuin maan ääri. Luvussa 26 kerrotaan, että tuomion jälkeen tulee pelastus ja kuoleman jälkeen tulee ylösnousemus. Luku 27 kertoo, että Jumala kostaa ”käärmeelle”, joka on vertauskuva saatanasta. Luvun lopussa Israelilaiset, jotka on hajotettu eri puolille maailmaa saavat kokea pelastumisen. Kannattaa huomata, että jo nyt me elämme tämän ajan kynnyksellä.

 

                 Myös uuden testamentin mukaan Jeesus puhuu lopun ajasta. Tämä asia voidaan lukea esim. Luuk.21:20 –eteenpäin. Matteus kertoo Jeesuksen sanoneen, että kansoilla tulee olemaan suuri ahdistus ja jos niitä päiviä ei olisi lyhennetty, niin mikään liha ei pelastuisi. Raamatussa varoitetaan, että kun ihmiset näkevät ”hävityksen kauhistuksen” Jerusalemissa, niin silloin on parempi paeta. Mikäpä sen isompi ”hävityksen kauhistus” olisi, kuin itse saatana ”piiloutuneena” paavin kaapuun. Jeesuskin kehottaa  lukemaan Danielin 9:stä luvusta, kuinka loppuun asti on oleva sota ja suuri ahdistus. Jerusalem piiritetään ja juutalaisia vihataan. Se johtuu varmasti siitä, että he eivät uskokaan antikristukseen, niin kuin suurin osa ihmisistä ja kansoista uskoo. Juutalaiset paljastavat mikä on tämä ”hävityksen kauhistus”, jonka he ovat päästäneet Jerusalemiin. Koska suurin osa ihmisistä uskookin antikristukseen, hänen tekemiensä ihmeiden johdosta, niin kansat tulevat vihaamaan juutalaisia  ja sen myötä myös Israelin kansaa. Toisaalta, kun lukee vaikkapa Danielia, niin siitä saa sen vaikutelman, että tuo "hävityksenkauhistus" onkin jonkinlainen ihmisen rakentama asia. Tämä viittaa siihen, että kun paavi on saanut kaikki maat vakuuttuneeksi jumaluudestaan, niin aluksi siihen uskotaan myös Israelissa. Ilmeisesti Israeliinkin rakennetaan laite, jonka äärellä paavia voidaan palvoa ja kunnioittaa Jumalan tavoin. Vasta tämän jälkeen Israelilaiset huomaavat petoksen.

 

Uusi testamentti puhuu paljonkin lopun ajasta. Lopun aikaanhan kuuluu tietysti Jeesuksen takaisin tulo ja uskovien ylös tempaus. Tessalonikalaiskirjeen 2. luku kertoo, että ensin antikristus menee Jerusalemiin, jossa juutalaisille paljastuu antikristuksen petos. Vasta tämän jälkeen tapahtuu Jeesuksen takaisin tulo ja siihen liittyvä ylös tempaus. Tästä asiasta on paljon kirjoitettu, mutta nyt tarkastetaan mitä Raamattu siitä kertoo. Joku kirjoittaa, että tempaus tapahtuisi ikään kuin salaa, mutta Jeesus kertoo, että kun Hän tulee takaisin, niin se kyllä huomataan koko maailmassa. Jeesuksen takaisin tulo on Raamatun mukaan näkyvä. Tämän kertoo mm. Ap.t.1:11 , jossa kerrotaan ”Tämä Jeesus, joka otettiin teiltä ylös taivaaseen, on tuleva samalla tavalla, kuin te näitte Hänen taivaaseen menevän.” "Tempaus" tapahtuu vasta sen jälkeen,  sillä  Jeesus itse kertoo Matt. 24 luvussa, kuinka kaikki maan sukukunnat parkuvat ja he näkevät Ihmisen Pojan tulevan taivaan pilvien päällä suurella voimalla ja kirkkaudella. Jakeessa 31 kerrotaan, että Jeesus lähettää enkelinsä suuren pasuunan pauhatessa, ja he kokoavat Hänen valittunsa neljältä ilmalta, taivasten ääristä hamaan toisiin ääriin. Minä kyllä itse uskon mieluummin nämä Jeesuksen omat sanat, kuin jotkut ihmisten kehittelemät teoriat.

 

On kyllä vaikea ymmärtää, että kuinka tässä tempaus –asiassa on menty näin kovin harhaan. Sama asia mikä on kerrottu Matteuksen evankeliumissa on kerrottu myös 1.Tess. luvussa. Neljännen luvun 13:sta jakeesta eteenpäinhän kerrotaan, kuinka Jeesus Kristus saapuu ensin ja Kristuksessa kuolleet nousevat ylös ensin. Vasta sen jälkeen temmataan elossa olevat yhdessä heidän kanssaan pilvissä Herraa vastaan. Kaikesta voi päätellä, etteivät ihmiset yleensäkään usko Jumalan Sanaan.   Harhaan menon syynä on esitetty väärin ymmärrettyä käännöstä. Tuntuu kuitenkin ihmeelliseltä, että käännös olisi tehty väärin sekä Matteuksen evankeliumissa, että Tessalonikalaiskirjeessä.  Siis kun Paavali opetti, että esiintyy harhaoppia, jossa kerrotaan Jeesuksen noutaneen jo uskovat, niin näistä jakeista on muodostettu uusi harhaoppi. Jeesuksen sanat olisi voitu kyllä tarkistaa jo Matt.24:stä, jos olisi vain luettu itse raamattua, eikä olisi uskottu muiden kertomuksia. 

 

 

 

                     Kun lukee Johanneksen ilmestystä, niin tämän saman ”lopun ajan sodan” voi löytää siitä. Johanneksen ilmestyksessä tätä sotaa sanotaan Harmageddonin sodaksi. Onhan ilmestyksessä sen jälkeen vielä Googin ja Maagogin sota, mutta se tulee tapahtumaan vasta tuhat vuotisen valtakunnan päättyessä. On todellakin ihmeellistä, että kun minä en ennen ymmärtänyt ollenkaan esim. ilmestyskirjaa, niin nyt Jumala on armossaan avannut minulle nämä kaikki. Minähän lupasin jollain tavalla kertoa nämä Hänen avaamansa asiat muillekin. Jos luemme profeetta Sakariasta- luku 6:4, niin huomaamme, että siinä kerrotaan, kuinka Jumalan hengen profetoidaan lepäävän pohjoisessa maassa. Ehkäpä tämä tarkoittaa myös sitä, että Suomi on tuo maa, eikä Suomi nousekaan yhdessä muiden maiden kanssa vastustamaan Israelia.

 

              Olen pohtinut seuraavaa Raamatun paikkaa, joka on Matt.24:8  Siinähän sanotaan; Missä raato on, sinne kotkat kokoontuvat. Olen ymmärtänyt, että raato tarkoittaa sitä mikä Juutalaisista ja siis Israelista  on jäljellä. Ajattelin, että kotkat tarkoittavat natsisaksaa, jonka symboli kotkakin on. Nyt tiedän, että tällä on vieläkin suurempi merkitys. Israel on todellakin se raato, mutta kotkat ovat niitä jotka käyvät raadon kimppuun. Lopulta nuo kotkat kokoontuvat Israelia vastaan, koska Israel paljastaa saatanan valheet. Yksi suurista valheista on se, että kaikki uskonnot ovat tasa-arvoisia ja että ateistillekin kuuluu taivaspaikka. Näinhän tuo Jumalaan uskomaton katolilainen paavi tulee lupaamaan. Tämä lupaus tietysti otetaan vastaan, koska yleinen luopumus on päässyt valtaan. Voimme ainoastaan rukoilla Suomen hallituksen, eduskunnan ja presidentin puolesta, että Suomi ei olisi mukana sotimassa Israelia vastaan.

 

                      Onkin mielenkiintoista seurata tätä aikaa.  Ap.t.2:20 kertoo, että aurinko muuttuu pimeydeksi ja kuu vereksi, ennen kuin Herran päivä tulee, se suuri ja julkinen. Kuuhan etääntyy maasta n. 4cm vuodessa. Varmaankin tämän vuoksi saimme kokea kuun näkymisen punaisena, sillä kuu jäi maan ja auringon väliin. Toki Jumala tiesi tämän, niin että se on voitu kirjoittaa Raamattuun Jumalan Sanana.

                       Itse Jeesus kertoo ja varoittaa tästä ajasta, jossa elämme. Matt.24:5 Hän sanoo; Monta tulee minun nimessäni sanoen minä olen kristus, ja he eksyttävät monta, tai vaikkapa Mark.13:21-23 -Ja jos joku silloin sanoo teille:"katso täällä on kristus", tai:"katso tuolla", niin älkää uskoko. Sillä vääriä kristuksia ja vääriä profeettoja nousee ja he tekevät tunnustekoja ja ihmeitä, eksyttääkseen jos mahdollista valitut. Mutta olkaa te varuillanne. Minä olen edeltä sanonut teille kaikki.  Nykyäänhän näitä on, jotka jo kertovat suoraan olevansa kristus. Esim. televisiossa näytettiin dokumentti nimeltä "Siperian Jeesus" Tuossa dokumentissa monet  uskoivat tämän väärän kristuksen sanomaa.

Jeesuksen takaisin tulo

 

 

                      Raamattu opettaa, että Kristuksen takaisin tulon päivää ei tiedä edes Poika, - vain Isä yksin. Tämän kertoo Matt.24:36, sekä Mark.13:32. Lisäksi Jeesus sanoo juutalaisille; ”taivaan muodon te osaatte arvioida, mutta aikain merkkejä ette osaa. (Matt.16:3) Kuitenkin Raamattu antaa meille merkkejä siitä, että koska tuo päivä suunnilleen tulee. Markus kertoo, että niinä päivinä tulee olemaan  suuri ahdistus. Ainakin Israelilaisille, siis juutalaisille Jeesus sanoo, että he joutuvat kaikkien vihattaviksi. Kaiketi tämä sama koskee yleensä silloin aidosti uskossa olevia. Paavali myös kertoo 2.Tess. kirjeessä, että se päivä ei tule, ennen kuin luopumus ensin tapahtuu ja laittomuuden ihminen ilmestyy, kadotuksen lapsi, tuo vastustaja joka korottaa itsensä yli kaiken, mitä jumalaksi tai jumaloitavaksi kutsutaan, niin että hän asettuu Jumalan temppeliin ja julistaa olevansa Jumala. Hän kertoi tämän ohjeeksi meille, sillä Tessalonikalaisillekin oli joku kertonut, että ehkäpä Jeesus oli jo tullut takaisin ja se olisi tapahtunut aivan yllättäen, niin että Hän olisi ”temmannut” kaikki uskovat mukaansa ilman, että kaikki ihmiset sitä tietäisivät. Tässä kohdassa on siis annettu ohjeet, joiden avulla ainakin uskovat voisivat arvioida koska kaikki tulee tapahtumaan. Ensin tapahtuu siis luopumus uskosta. Tätä kaikkeahan me pystymme jo näkemään. Katolilaisen kirkon johtomiehetkin uskovat enemmän kehitysoppiin, kuin siihen, että Jumala on luonut maailmamme.

                      On ihmeellistä, että jo vanhassa testamentissa Jumala kertoo Danielin kautta sen, että kuka tuo laittomuuden ihminen on ja myös sen, että milloin kaikki tapahtuu. Vatikaaniahan ei vielä tuolloin ollut olemassakaan, vaan tuo valtio on perustettu vasta 1900- luvulla. Jumala tiesi senkin, että tuota valtiota tulee johtamaan kuninkaan, tai presidentin sijasta paavi, joka ei usko Jumalaan. Kun luemme Danielin profetioita niin kuin olen ne näillä sivuilla esittänyt, niin tästä kaikesta voimme arvioida sen, että koska suunnilleen on aika tuon laittomuuden ihmisen ilmestyä, niin kuin Paavali kirjoittaa. Mikäli Danielin profetiat tulkitsee samalla tavalla, kuin olen tehnyt niin ”kadotuksen lapsi”, josta Paavali kirjoittaa tulee olemaan Vatikaanin itsenäisyyden ajan 11. paavi. Jos olen oikeassa, niin joku onnettomuus kohtaa tuota paavia, niin että normaalioloissa hän kuolisi, mutta koska hän tästä selviää hengissä, niin hän varmaan itsekin kuvittelee olevansa Raamatun ilmoittama Kristus. Koska tämän jälkeen kaikki ihmeet ja merkit seuraavat häntä, niin kaikki uskosta osattomat ihmiset tulevat uskomaan tähän antikristukseen, sillä tämä tulee olemaan lopun ajan suurin eksytys. Ihmiset tulevat mielellään uskomaan tähän ”kristukseen”, sillä hän lupaakin kaiken syntielämän olevan sallittua, niin ettei kenenkään tarvitse tehdä parannusta.

                        Olen tutkinut Vatikaania ja olen huomannut, että uusi paavi on vaihtunut keskimäärin n. 10:n vuoden välein. Koska nyt on vallassa 8. paavi, niin silloin tuo yhdestoista paavi valitaan n. 30v:n kuluttua. Raamatun ilmoittama paavi tulee siis valtaan n. 30:n vuoden kuluttua. Ensin tämä paavi tulee kuitenkin toimimaan ”normaalisti”, ennen kuin hänelle sattuu tuo olettamani onnettomuus. Voihan olla, että paavi aiotaan murhata, mutta Jumala sallii hänen selviävän tuosta tapahtumasta. Henkilökohtaisesti kyllä toivoisin, että en olisi näkemässä ja kokemassa tuota aikaa, sillä tuolloin tulee vallitsemaan suuri ahdistus. (Matt. 24:21) Seuraava jae jatkaa; ”ellei niitä päiviä olisi lyhennetty, ei mikään liha pelastuisi, mutta valittujen tähden ne päivät lyhennetään.” Tästä kaikesta siis pystyy laskemaan, että kaiken loppumiseen tässä maailmassamme tulee kestämään alle 50v. Kun olen tämän kirjoittanut, niin tällä hetkellä on joulukuu v.2015. Uskon siis, että näkyvää maailmaamme ei v. 2065 enää ole. Yleensä on hyvä jos samassa  asiassa on ainakin kaksi eri todistajaa.  Tätä samaahan todistaa sekä vanha, että uusi testamentti. Uudessa testamentissa on mainittu ns. pedon luku. Lukuhan löytyy paavin virkanimestä. Sen lisäksi myös vanha testamentti kertoo, että antikristus tulee olemaan Vatikaanin johtaja, eli siis paavi. Tiedän sen, että moni vastustaakin tätä profetiaa. Kuitenkin minun oli tuotava tämä esille, sillä Raamattu, eli Jumalan Sana kertoo näin tapahtuvan. Mikäli uuden paavin valinta kestääkin keskimäärin vielä kauemmin, niin silloin ei tarvitse ihmetellä Jeesuksen sanoja Hänen todetessaan, että kun Hän tulee takaisin, niin löytäneekö Hän uskoa maan päältä.

                      Olen nämä sivut julkaissut, koska olen vielä saanut Jumalalta armon. Olenkin todistanut sen, että on tieteellisestikin mahdoton asia, että maailmamme ja siis ihmiset olisivat yli 10000:n tuhannen vuoden ikäisiä. Niinpä Raamatun todistus siitä, että Jumala loi maailman n. 6000v sitten on todennäköisempää, kuin yleinen uskomus kehitysoppiin. Myöskin Raamatun kertomukset olen todistanut oikeiksi, sillä onhan Ararat vuorilta löytynyt alus, johon Nooa keräsi eläimet Jumalan antamien ohjeiden mukaan( www.totta-on.fi) . Lisäksi on todistettu, että johonkin on tietokoneiden mukaisesti hävinnyt kokonainen vuorokausi, joka sekin on kerrottu Raamatussa.  Todisteet Raamatun totuudesta ovat siis aivan selviä ja kuitenkin vain harva uskoo niitä, sillä he haluavat uskoa mieluummin satuihin. Tästä seuraa, että he joutuvat viettämään iankaikkisuuden Jumalasta erossa. Ihminenhän ei kuole, vaan ajallisen elämän jälkeen on Jumalan Sanan mukaan osoitteena joko helvetin tulet, tai taivaan paratiisi. Varmasti kaikki väärälle puolelle joutuneet ajattelevat silloin, että miksi he olivat pelkureita, sillä tämä maallinen taivalhan on lyhyt iankaikkisuuteen verrattuna. Luukkaan evankeliumi kertookin, että vaikka läheisemme nousisi kuolleista ja todistaisi Raamatun olevan totta, niin siltikään häntä ei uskottaisi. Tämän voit lukea Luuk.16:30-31.  Saattaahan kuitenkin olla, että joku ihminen joka näitä sivuja lukee saa näistä vahvistuksen uskolleen. Jos näin on, niin silloin näiden sivujen tarkoitus on täyttynyt.

  

Hesekiel

                      Myös Hesekielin profetiat vaikuttavat mielenkiintoisilta. Hesekielhän on sellainen profeetta jota on vaikea ymmärtää. Kuitenkin olen löytänyt siitä pari tutkimisen arvoista kohtaa. Luku 27 on otsikoitu nimellä ”itkuvirsi Tyyrosta”. Tyyroa verrataan laivaan, joka liikkuu ”maailman” merillä ja käy kauppaa maailman kanssa. Laiva on hyvä ja kaunis, mutta se kuitenkin kärsii haaksirikon. Lopulta kaikki tyrmistyvät siitä ja valittavat sen kohtaloa. Luku 28 kertoo, kuinka tämän Tyyron hallitsijan sydän oli ylpistynyt ja hallitsija kuvitteli olevansa jumala, joka istui Jumalan valtaistuimella merten sydämessä. Tässä profetiassahan meri on maailma, jossa me elämme. Luvun loppu kertoo, että kysymys on Jumalan vastustajasta, eli itse saatanasta joka sotii Jumalaa vastaan. Tästä voi myös päätellä, että saatana pyrkii Jumalan valtaistuimelle käyttämällä tarkoitukseen Jumalan kirkkokuntaa. Profetia kertoo myös, että kyse on ”viisaasta” toimijasta. Jae 3 sanoo, että ei mikään salaisuus ole sinulta pimitetty. Jakeessa 19 kerrotaan, että vasta lopun aikana tämä käy kaikille selväksi, koska tämä on se Raamatussa kerrottu antikristus.

 

                         Edellä kertomani lisäksi luku 29 kertoo Egyptistä. Sen jae 2 pyytää profeettaa ennustamaan Egyptiä vastaan. Jae 9 kertoo, kuinka koko Egypti tulee autioksi raunioksi. Tämähän on mielenkiintoista sen johdosta, että myös Danielin profetioista olen saanut saman käsityksen. Olen aiemmin kirjoittanut, että mielestäni Syyria tulee hyökkäämään Egyptiä vastaan. Nyt siis tällekin profetialle olisi kaksi eri todistajaa. Antikristushan on todistettu sekä vanhan, että uuden testamentin kautta. Jumalan kansan kohtalohan liittyy sen alkuvaiheissa  Egyptiin. Ajattelen, että jollain tavalla tämä asia tulee maksamaan myös Egyptille. Samoin uskon, että Saksa joutuu tavalla, tai toisella vastuuseen siitä kuinka maa kohteli juutalaisia, eli siis Jumalan kansaa.

                        Moni uskovakaan ei ymmärrä sitä, että saatanakin on viisas, ei kuitenkaan niin viisas, kuin Jumala. Tämä on johtanut monia ihmisiä harhaan, sillä saatana pystyy tarvittaessa tekemään lähes samoja ihmeitä, kuin Jumala. Jos haluaa sen tarkistaa Raamatusta, niin voi lukea kuinka jo Mooseksen aikana tietäjät pystyivät tekemään samanlaisia ihmeitä, kuin Jumala. Myös sielunvihollinen pystyy tekemään ihmeitä vaikkapa jokun afrikkalaisen poppamiehen kautta. Erilaisissa väärissä uskonnoissa voi saatana jopa parantaa sairaita. Aivan niinkuin on tapahtunut jopa "toronton herätyksessä". Kuitenkin nämä saatanan teot eroavat niin, että se ns. hedelmä ei olekaan täysin hyvä, vaan mukana on aina niitä huonoja hedelmiä, joita ei usko Jumalaan tuota.

 

Vihan aika

 

                              Raamatun profetioita ja sen sanomaa on yritetty tulkita monin tavoin. Ne avautuvat kuitenkin vain niille, joille Jumala itse ne avaa. Esimerkiksi vihan ajasta on monenlaisia tulkintoja ja monen tulkinnan mukaan uskovan ei tarvitsisi kokea Raamatun kertomaa vihan aikaa. Tarkastelen nyt asiaa Raamatun perusteella ja Jumalan Pyhän Hengen johdattamana. Vihan aikahan tarkoittaa sitä aikaa, joka on aivan maailmamme loppuvuosina. Se on vihan aikaa sen vuoksi, koska itse sielun vihollinen, eli saatana on maailmassa ihmisten joukossa. Perkelehän tulee olemaan kuolleen paavin kehossa. Monet ajattelevatkin tällöin, että Jerusalemissa murhattu paavi olisi noussut kuolleista aivan niin kuin itse Kristus nousi ylös. Kuitenkin tuon paavin kuoltua Jumala tulee syöksemään perkeleen maan pinnalle, jolloin tuo perkele onkin Raamatun sanan mukaisesti aivan kuin ihminen. Profeetta Hesekielhän kertoo tästä ”Tyyron ruhtinaasta”. Luvussa 28 kerrotaan, kuinka tämä oli Jumalan paratiisissa Eedenissä. Hän oli jumal´olento siihen saakka, kun hänestä löydettiin vääryys. Jakeesta 1 löytyy Tyyron ruhtinaan tuomio; Näin sanoo Herra, Herra: koska sinun sydämesi on ylpistynyt ja sinä sanot: Minä olen jumala, jumalain istuimella minä istun merten sydämessä, ja olet kuitenkin ihminen, et jumala, vaikka omasta mielestäsi olet jumalan vertainen- jne. Siis hän, jonka me käsitämme perkeleeksi onkin vain langennut kerubi, joka ajatteli olevansa Jumalan vertainen. Tämän, että vihan aikana maan päällä on myös uskovia voi lukea Johanneksen ilmestyksestä. Luvussa 20 kerrotaan, kuinka ne jotka eivät olleet kumartaneet petoa, eikä sen kuvaa eivätkä ottaneet sen merkkiä otsaansa eikä käteensä virkoavat eloon ja Hallitsevat Kristuksen kanssa tuhannen vuotta. (Profetia tuhat vuotisesta valtakunnasta)  Tempauksestakin on monenlaista opetusta, vaikka asia onkin helpompi ymmärtää jo uudesta testamentista. Siinähän kerrotaan, että kun Jeesus on tullut takaisin maan päälle, niin Hän lähettää enkelinsä kokoamaan hänen valittunsa neljältä ilmalta, taivasten ääristä hamaan toisiin ääriin. Matt.24:31

 

 

Ilmaston muutos

 

 

 

                             Koska Raamattu on niin hyvä historian kirja, että siitä voi lukea maailman historian jo etukäteen, niin siinä on myös kerrottu tämä nykyisen maailman lopun ajan tilanne. Raamatusta voimme lukea senkin, että maailma saastuu. Tämä kaikki oli Jumalan tiedossa aivan maailmamme alusta alkaen, siis n. 6000v sitten. Tietysti ilmasto muuttuu maan saastumisen takia.

 

                             Jumalan tuomion päivistä voi lukea esim. Jesajan luvusta 24. Sen jae 4 kertoo, että maa on saastunut. Tämän kaikenhan nyt pystyy havaitsemaan. Raamatussa  tätä maailmaa, jossa me elämme  kutsutaan luomakunnaksi. Paavali kirjoittaa kirjoittaa Room.8:22, että koko luomakunta yhdessä huokaa ja on synnytystuskissa hamaan tähän asti. Se siis tarkoittaa, että koko eläin ja kasvikunta tietää jotain merkittävää tapahtuvan. Kaikki se johtuu ilmaston muutoksesta.

 

 

Lopun aika evankeliumeissa

 

                      Danielin mukaan kaiken loppua maan päällä nimitetään vihan ajaksi. Jeesushan täällä ollessaan piti huolta erityisesti Jumalan omasta kansasta, eli Hän siis teki heitä varten kaikki ihmeet, joista Raamattu kertoo. Lisäksi Jeesus puhui myös lopun ajasta erityisesti juutalaisille. Sen, että lopussa tulee erityisesti juutalaisia koskeva vihan aika, niin sen voi lukea myös evankeliumeista. Tämän voi lukea esim. Luukkaan evankeliumista. Luku 21 jae 17 Jeesus kertoo, että te joudutte kaikkien vihattaviksi minun nimeni tähden. Kun jatkaa lukemista, niin voi huomata, kuinka Jerusalem hävitetään. Jakeessa 22 sanotaan, että ne ovat koston päiviä, että kaikki täyttyisi, mikä kirjoitettu on. Jae 23 jatkaa ”Voi raskaita ja imettäväisiä niinä päivinä! Sillä suuri on hätä oleva maan päällä ja viha tätä kansaa vastaan.” Ja on oleva merkit auringossa ja kuussa ja tähdissä, ja ahdistus kansoilla maan päällä ja epätoivo, kun meri ja aallot pauhaavat. Ja ihmiset menehtyvät peljätessään ja odottaessaan sitä, mikä maanpiiriä kohtaa; sillä taivaitten voimat järkkyvät.  Ja silloin he näkevät Ihmisen Pojan tulevan pilvessä suurella voimalla ja kirkkaudella. Jakeessa 29 Jeesus kehottaa katsomaan viikunapuuta ja kaikkia puita. Kun ne jo puhkeavat lehteen, niin siitä te näette ja itsestänne ymmärrätte, että kesä on jo lähellä. Tämä vertaushan tarkoittaa, että Israelissa juutalaiset ymmärtävät Jeesuksen olevan heidän vapahtajansa. Lisäksi kerrotaan muistakin puista, joka tarkoittaa sitä, että muuallakin ymmärretään sama asia. Kuitenkaan kaikki eivät halua ymmärtää antikristuksen olevankin petoksen takana. Sen vuoksi kansat hyökkäävät Israelia vastaan ja julistavat maalle sodan. Luvun lopussa Jeesus kehottaa valvomaan niin, että se päivä ei yllättäisi äkkiarvaamatta, niin kuin paula; sillä se on saavuttava kaikki, jotka koko maan päällä asuvat. Jae 36 sopii kaikille uskoville; Valvokaa siis joka aika ja rukoilkaa, että saisitte voimaa paeta tätä kaikkea, mikä tuleva on, ja seisoaksenne Ihmisen Pojan edessä.

 

Taavi Soininvaara: Toinen peto. Otava 2013.

 

Ilmestyskirja kertoo kahdesta pedosta. Siitä on kuulemma keskusteltu paljonkin ja ihmetelty, että mitä se tarkoittaa. Nyt asiasta on kirjoitettu kirjakin, jota en aio lukea. Jumalan avulla nimittäin minulle on selvinnyt, että mitä se tarkoittaa. Olen toisesta pedosta kertonutkin sivuillani, sillä olen kertonut, että kun ensimmäinen peto, eli 10. paavi surmataan ilmeisesti Jerusalemissa, niin silloin Jumalan maahan syöksemä paholainen, eli siis itse perkele muuttaa asumaan kuolleen itsenäisen Vatikaanin hallitsijan eli paavin ruumiiseen, jolloin ihmiset uskovat paavin nousseen kuolleista ja että paavi olisikin ylösnoussut kristus.

Taavi Soininvaara: Toinen peto. Otava 2013. 384 s.

Tämän kirjoituksen löysin Turun Sanomien nettisivuilta.

 

"Ilmestyskirjassa puhutaan pedoista, joille kristilliset teologit ovat antaneet hyvinkin erilaisia symbolisia merkityksiä. Toista petoa on pidetty milloin maana, milloin itse lopunajan Antikristuksena. Äärimmäisen pahuuden edustajasta on kuitenkin kysymys, siitä ollaan yksimielisiä. Pahuudesta ja sen soluttautumisesta nykypäivän valtarakenteisiin on kysymys myös Taavi Soininvaaran uusimmassa jännitysromaanissa."

               Kyllähän näitä asioita saa tutkia ja niin tekevät hyvin älykkäätkin ihmiset. Nyt kannattaisi vain muistaa se, että Jumalalla on vastaus kaikkeen siihenkin jota nämä älyköt eivät tiedä. Onkin kummallinen asia, että Jumala käyttää asioiden esille tuomisessa usein tällaista oppimatonta ja niin syntistä ihmistä, ettei häntä olisi voinut pelastaa kuin vain Jumalan suuri armo.

 

 

 

                                                

                                                              

 

                                           Ensio Mäkinen     Vaajakoski

 

 

           

 

 

 

                                                               

 

 

 

 

 

 

Syksyllä 1996 Vatikaani antoi julkisuuteen paavi Johannes Paavali II:n  lausunnon, joka oli osoitettu heidän omalle tiedeakatemialleen. Paavi kirjoitti mm., että "tuoreet tiedot antavat aiheen tunnustaa, että kehitysoppi on enemmän kuin pelkkä hypoteesi (olettamus)". Lisäksi paavi täsmensi, että ihmisen ruumis on saanut alkunsa jo sitä ennen olemassa olleesta eloperäisestä aineesta.

Lausunto sai aikaan runsaasti kansainvälisten ja paikallisten tiedotusvälineiden huomiota. Erityisesti USA:ssa on pohdittu, mitä kaikkea käytännön elämässä tulee merkitsemään se, että paavi on nyt hyväksynyt virallisesti Jumalan olemassaolon kieltävän opin. Ihmetelty on myös sitä, mitä paavi tarkoittaa sillä "tuoreella tiedolla", joka on saanut hänet tunnustamaan kehitysopin oikeellisuuden.

Monet ovat ehtineet todeta, että tämä uutinen ei todellisuudessa ole mikään uutinen. Vatikaani ei ole koskaan virallisesti tuominnut kehitysoppia. Vuonna 1950 paavi Pius XII kutsui kehitysoppia "vakavaksi olettamukseksi, johon kannattaa tutustua". Katolisissa kouluissa eri puolilla maailmaa on opetettu kehitysoppia tieteellisenä totuutena vuodesta 1950. Asiantuntijat ovat sitä mieltä, että Vatikaani haluaa nyt paavin suulla vahvistaa otettaan tieteenharjoittajien ja opettajien yhteisöissä. Pariisissa ilmestyvä Herald Tribune -lehti huomauttaa, että Paavi Johannes Paavali II on pannut katolisen kirkon vaikutusvallan tukemaan näkemystä, että ihmisen ruumis ei ole luomistyön vaan asteittaisen kehityksen tulos... Vuonna 1950 katolinen kirkko luopui näkemyksestä, että Raamatun luomistapahtuma on kirjaimellisesti totta ja tilalle Vatikaani hyväksyi sopivampana vaihtoehtona luomisen ymmärtämisen vain kuvaannollisena tapahtumana. Katolinen kirkko halusi siis jo 50-luvulla hylätä Raamatun ilmoituksen ihmisen ja maailman luomisesta ja jättää tilaa uusille tieteellisille olettamuksille.