Suomalaisille

 

     Jumala rakastaa Israelia ja omaa kansaansa juutalaisia. Juutalaiset eivät kuitenkaan ole sitä ymmärtäneet. Sen takia Jumalan on pitänyt lapsiaan kurittaa. (Hepr.12:6)

     Hän on mielistynyt myös meihin suomalaisiin. Varmaankin suomalainen kansanluonne on sellainen, josta Jumala pitää. Pääsääntöisesti suomalaiset haluavat oikeutta ja rauhaa tässä ajassa. Me haluamme oikeutta myös niille, jotka ovat heikompia elämässään. Tämän vuoksi joka puolella luotetaan suomalaisiin. Me siis haluamme olla rauhan rakentajia. Siitä johtuu sekin, että Saulilla Suomen presidentillä on yhteys sekä itään, että länteen ja häntä kuunnellaan kummallakin taholla. Jumala onkin suonut meille hyviä maan johtajia. Jo sodan aikana meitä varjeltiin Jumalan armosta, sillä presidenttikin kehotti kansaa rukoilemaan.(Presidentin rukous | Pastori Mika Tuovinen) Mikäli lukee vaikka ”nettisivuja”, niin voi huomata sen, että nykyinen presidenttimme luottaa Jumalaan. On sen ainakin tehnyt ja Jumala haluaa vahvistaa meitä suomalaisia.

 

     Suomestakin on tehty työtä Israelissa. Työtä on tehnyt mm. Kalervo Syväntö. Avustuskohteet – Israelin Ystävyysseura ry (israelinystavyysseura.fi) Sakarjan kirja kertoo neljästä vaunusta. Profetian mukaan pohjoiseen maahan matkaavat sekä mustat, että valkeat hevoset vaunuineen. Sak.6:8 kertoo; ne, jotka lähtivät pohjoiseen maahan, saattavat minun Henkeni lepäämään pohjoisessa maassa. Profetian mukaan Jumalan Henki siis tulee vaikuttamaan pohjoisessa maassa. Suomen kansa on pääsääntöisesti lähtenyt seuraamaan Lutherin viitoittamaa tietä. Muista maista poiketen Luterilaisuus on pääuskonto Suomessa. Tästä ei enää ole vaikeaa päätellä, että profetia tarkoittaakin Suomen maata.

 

     Jumalan Pyhän Hengen vaikutuksesta syntyi meille Vapahtaja, Jeesus Kristus. Hän on kärsinyt meidän jokaisen edestä ja myös esikuvallisesti noussut kuolleista, niin että tietäisimme mikä on kristityn ihmisen päämäärä. Jeesus oli kaikkien ihmisten hyljeksimä. Hänestä jo Jesaja profetoi näin; ”Hän oli ylenkatsottu, ihmisten hylkäämä, kipujen mies ja sairauden tuttava, jota näkemästä kaikki kasvonsa peittivät, halveksittu, jota emme minäkään pitäneet.” Tällaisia ylenkatsottuja ihmisiä Jumala on valinnut viemään Sanaansa. Jeesus Kristus oli Jumalan valittu ja Jumalan Pyhän Hengen kautta ihmiseksi syntynyt. Hän julisti evankeliumia suoraan juutalaisille. Tämän jälkeen on moni ihminen syntynyt uudestaan Jumalan Pyhän Hengen vaikutuksesta. Usein nämä uudesti syntyneet ihmiset ovat tämän maailman hylkimiä, eikä heitä pidetä minään. Kuitenkin Jumala erityisesti heitä on käyttänyt.

 

     Minä tiedän sen, että edes omasta mielestäni minä en ole mitään, saati sitten toisten mielestä. Minäkin tiedän sen, että minua ei varmasti uskota. Kuitenkin minä haluan tuoda esille sen mitä Jumala on minulle antanut. Kun ette minua usko, niin älkää uskoko ainakaan paavia, joka ilmoittaa sen, ettei Jumala luonutkaan maailmaa niinkuin Raamattu kertoo. Hän opettaakin uskomaan kehitysoppiin. Minä sivuillani olen kuitenkin todistanut kehitysopin vääräksi ja olen todistanut myös Raamatun oikeaksi ja Jumalalta saaduksi. Älkää uskoko paavia, kun hän kertoo, että kaikki pelastuvat ilman parannuksen tekoa, sillä kristus on kuollut kaikkien edestä. Uskokaa sen sijaan alkuperäistä Raamattua joka kertoo, että kaikkien ihmisten kaikkialla on tehtävä parannus. (Ap.t.17:30) Tai Luuk.13:3-5 , joka kertoo sen, että jos emme tee parannusta, niin me hukumme. Matteuksen evankeliumin luvussa 7 Jeesus Kristus puhuu vääristä profeetoista. Sen jakeessa 15. Hän sanoo; Kavahtakaa vääriä profeettoja, jotka tulevat luoksenne lammasten vaatteissa, mutta sisältä ovat raatelevaisia susia. Hän jatkaa jakeessa 21. "Ei jokainen, joka sanoo minulle Herra Herra, pääse taivasten valtakuntaan, vaan se, joka tekee minun taivaallisen Isäni tahdon."  Tietysti tästäkin huomaa paavin väärän opetuksen. Hän jatkaa kirjeessä Korintolaisille; "Vai ettekö tiedä, etteivät väärät saa periä Jumalan valtakuntaa ? Älkää eksykö. Eivät huorintekijät, ei epäjumalanpalvelijat, ei avionrikkojat, ei hekumoitsijat, eikä miehimykset, eivät varkaat, ei ahneet, ei juomarit, ei pilkkaajat eivätkä anastajat saa periä Jumalan valtakuntaa. Ja tuommoisia te olitte, jotkut teistä.   . . .  (niin olin minäkin)   1.kor.6:9-11