Suoraa puhetta

                                En koe olevani profeetta. Kuitenkin Jumala on antanut minulle ikään kuin profeetan tehtävän ja koen, että minun on kerrottava se, mitä Hän on minulle paljastanut. Hesekielin luku 33 kertoo, että profeetta on asetettu vartijaksi. Hes.33:6 jatkaa; Jos taas vartija näkee miekan tulevan, mutta ei puhalla pasuunaan eikä kansa saa varoitusta, ja miekka tulee ja ottaa jonkun pois heistä, on hän otettu pois synnissänsä, mutta hänen verensä minä vaadin vartijan kädestä.  Itse Jumala on siis antanut minulle tehtäväksi varoittaa ihmisiä näistä vääristä opetuksista, joita juuri nyt tuntuu olevan niin paljon kristittyjenkin keskellä. Olenkin kertonut sekä seurakunnista, että ihmisistä joista minä olen huolissani. Ehkäpä joku ajattelee, että pitäisin itseäni muita parempana ja siitä johtuisi, että ikään kuin "löisin" sanoillani toisia kristittyjä. Olen kuitenkin kertonut, että pidän itseäni huonoimpana kristittynä, joka eniten tarvitsee Jumalan armoa. Minä haluankin olla erityisesti kaikkien niiden ystävä, joita Raamatun mukaisesti kutsutaan kristityiksi. Sen vuoksi olen tuonut esille väärät opettajat, sekä opetukset. Kertoohan sananl.27:6 Ystävän lyönnit ovat luotettavat, mutta vihamiehen suutelot ylenpalttiset.

                    Iso Raamatun tietosanakirja kertoo Jeesuksen veljestä, Jaakobista. kirjan mukaan Jaakob ei ensin uskonut Jeesukseen. Ylösnusemuksensa jälkeen Jeesus ilmestyi myös Jaakobille. Myöhemmin Jaakobkin laskettiin apostoliksi ja häntä pidettiin seurakunnan tukipylväänä. Hänen lainkuuliaisuutensa perusteella hänelle annettiin myöhemmin kunnianimi -"Vanhurskas". Se annettiin hänen ankaran lainkuuliaisuuden perusteella. Myös minulle annettiin "kunnianimi". Tuon nimen antoivat uskomattomat työtoverit. Nimi oli "pastori". Se ei tuntunut silloin hyvältä, mutta nyt olen siitä jopa oikealla tavalla ylpeä.  (1.Piet.2:20)

  

                             Kaikki jotka minut tuntevat niin he tietävät, että minä kerron kaikki asiat ihan suoraan. Siitä johtuukin se, että monet eivät kertomastani pidä.   Kerroin, että mielestäni minulla on myös ”ajattelun” armolahja. Nyt olen jälleen syvemmälti ajatellut näitä asioita. Olen tullut siihen tulokseen, että niin kuin Raamattu opettaa, niin ei ihminen pysty saamaan uskoa uudelleen ainakaan toisen ihmisen kautta, jos hän on uskon hyljännyt. (Hebr.6:4-6) Jumala oli kuitenkin minulle armollinen ja antoi itse minulle pelastuksen. Sen jälkeen, kun olin todennut Jyväskylän vapaaseurakunnan opetuksen vääräksi ja vaikka minua ei uskottu koko vapaakirkossa, niin minulta jäi uskokin. Sain sen vahvempana takaisin.   Nyt olen tullut siihen tulokseen, että nämä ”Toronton siunaus uskovat” ovat hyljänneet uskon Jeesukseen Kristukseen, sekä Jumalan Sanan. Sen sijaan he ovat tehneet kaksinkertaisen synnin. Nimittäin he ovat alkaneet uskoa itse perkeleeseen, joka antoi ensin joitakin hyviä hedelmiä ikään kuin ihmisiä harhauttaen. Koska paha puu ei pysty tuottamaan hyvää hedelmää, niin loppu onkin sitten ollut sen kaltaista, mistä voi näiden seurakuntien kohdalla lukea ja käydä vaikkapa itse kokemassa. Siis, ellei Jumala itse näitä ihmisiä armahda, niin kuin Hän teki minun kohdallani, niin he eivät pysty enää saatanan vallasta vapautumaan. 

                                     Tämä maailma näkyy olevan sellainen, että täällä kaikki pitäisi puhua aivan kuin salaa. Minusta taas on tullut sellainen, että sanon ajatukseni suoraan. Ehkäpä se osittain johtuu siitäkin kun minua jo "poikasena" mm. koulussa kiusattiin jatkuvasti. Se johtui varmaan siitä, että minä olen jalkainvalidi. Minulla oli siis syntyessäni ns. kampurajalka. Vaikka sitä hoidettiin jo pienenä monilla leikkauksilla, niin minun kävellessäni koulukaverit sen kyllä huomasivat. Tämän johdosta minua kutsuttiinkin klenkaksi. Olen kuitenkin siitä kiitollinen, sillä varmaankin sen vuoksi minä opin liikkumaan niin, ettei vammaani enää huomaa. Lisäksi myös jo tuo kiusaaminen teki minusta henkisesti vahvemman, niin että kykenen jo puolustautumaan vastaavissa tilanteissa. Näidenkin sivujen kautta olen tuonut esille sellaisia asioita joita moni  ihminen ei usko todeksi. Olenkin Jumalalle kiitollinen siitä mitä jouduin nuorempana kärsimään.      Koska ateistinen mieli on saanut valtaansa tämän maailman "viisaat ihmiset", niin he eivät tietysti usko, että Jumala vielä puhuu jollekin. Lääkärit esim. eivät usko sitä, että Jumala kertoi minun sairastavan verestä johtuvaa sairautta jo aivan alussa, vielä silloin kun oireena oli pelkästään kutiseva iho. Ilmeisesti tämä verestä johtuva sairaus vaikuttaa jotenkin ns. pintaverenkiertoon tehden sen epänormaaliksi.

                             Kun Jeesus oli henkilökohtaisesti maan päällä, niin Hänkin sanoi asiat suoraan. Esimerkiksi  Joh.8:44 Hän sanoi juutalaisille, jotka sanoivat olevansa Aabrahamin jälkeläisiä; ”Te olette isästä perkeleestä, ja isänne himoja te tahdotte noudattaa” ….. jne.   Hän myös toimi suoraan kaatamalla rahanvaihtajain pöydät. Hän sanoikin ”te teette huoneestani ryövärien luolan” (Matt.21:12-13) -Johanneksen ilmestyksessä on kirjeet eri seurakunnille. Efeson seurakunnan kirjeessä sanotaan; ”sinä olet koetellut niitä, jotka sanovat itseänsä apostoleiksi, eivätkä ole, ja olet havainnut heidät valhettelijoiksi.”  Smyrnalle kirjoitetaan; Minä tiedän sinun ahdistuksesi ja köyhyytesi – sinä olet kuitenkin rikas – ja mitä pilkkaa sinä kärsit niiltä, jotka sanovat olevansa juutalaisia, eivätkä ole , vaan ovat saatanan synagooga. Tällaisia ”saatanan synagoogia” ovat monet vapaakirkon seurakunnat. Tyatiran seurakuntalaisia eksytettiin harjoittamaan haureutta. Aivan niin kuin on eksytetty näitä Toronton ”siunaus” uskovia. Muille Tyatirassa oleville, niille joilla ei ollut tuota oppia sanottiin: ”En minä pane teidän päällenne muuta kuormaa; pitäkää vain, mitä teillä on, siihen asti kun minä tulen.” Näin sanoo Kristus tänäkin päivänä. -Sillä Jumalan Sana ei muutu. Niin kuin Sanasta huomataan, niin perkele on koettanut eksyttää ja johtaa uskovia harhaan aivan alusta lähtien.  Tämän vuoksi olen kirjoittanut, että aidon Jumalan Sanan lukeminen on tärkeä asia.  Onkin ihmeellistä, että nykypäivänäkin joku kirkkokunta voi pitää palveluksessaan niitä, jotka ovat perkeleen orjia, eli siis heidän isänsä on itse perkele. Vapaakirkon vastuulliset ovat siis hyljänneet Jumalan ja alkaneet palvelemaan perkelettä.

                                Tästä kaksinkertaisesta synnistä kirjoittaa myös profeetta Jeremia;                                  ”Hämmästykää tästä, te taivaat, kauhistukaa, peräti tyrmistykää, sanoo Herra. Sillä minun kansani on tehnyt kaksinkertaisen synnin: minut, elävän veden lähteen, he ovat hyljänneet, ja ovat hakanneet itselleen vesisäiliöitä, särkyviä säiliöitä, jotka eivät vettä pidä. (Jer.2:12-13) 

               Enää en ihmettele sitäkään, miten minulle vastattiin Suomen Viikkolehdestä, sillä he vastasivat olevansa seurakunnan puolella. Viikkolehtihän saa palkkaansaa tukemalla koko kirkkokuntaa.  Minä olen siitä huolimatta Jumalan puolella, sillä en odotakaan palkkaa täällä ajassa.

 

               Seuraava kirjoitus "väärän opin vaikutuksia" on kopioitu netistä

https://keskustelu.suomi24.fi/t/2447440/jyvaskylan-jarkyttava-tilanne-- 

Väärän opin vaikutuksia

Jyväskylän Vapaakirkko on järkyttävässä hengellisessä tilassa. Ainakin suurin osa nuorista on jo lähes polkeneet Kristuksen kalliin veren jalkoihinsa. He ovat yhä kyllä ulkopuolisesti uskovia mutta he ovat käytökseltään tosi törkeitä! He puhuvat kuten maailma puhuu. Käykää itse katsomassa! HUomaatte siellä kuinkä järkyttävä tilanne on! Seurakunnassa saa aikaan jopa tappelun! Ihmiset vittuilee toisilleen ja puhuvat tappelusta. Ihan syyttä tuli yksi jätkä aukoon mulle siellä! Seurakunta on kuin kapakka!! JÄRKYTTÄVÄÄ!!

 

Nyt vaikuttaa siltä, että todellakin koko vapaakirkon hallitus on mukana tässä väärässä opissa ja siis riivaajan vallassa.  Lähetin nimittäin sähköpostissa tämän edellisen kohdan ja sivujeni osoitteen, enkä saanut minkäänlaista vastausta.  No,  itsepä tietävät sen, mitä tekevät. Ehkäpä he sitten iankaikkisuudessa sitä katuvat.

Varoitan kaikkia tästä saatanan opetuksesta. Nämä ihmiset ovat nyt niin saatanan sitomia, etteivät he ymmärrä Jumalan Sanan opetusta. Matt. 7:s luku kertoo kuinka hyvä puu tekee hyviä hedelmiä ja taas paha puu pahoja. Nyt nämä opettajat haluavat, että kaikki hedelmä olisi edellä kerrotun kaltaista, sillä se on heidän mielestään hyvää

Kuitenkin, hedelmistähän puu tunnetaan, joten laitan tähänkin mukaan aiemman todisteeni ; Nämä on kopioitu netistä:

Jyväskylän Vapaaseurakuntahan aikanaan toi Torontolaisuuden Suomeen, että sikäli ei ole ihme, että homma on vieläkin heillä sekaisin.

Elämme hyvin sekavaa ja ahdistavaa aikaa Jumalan seurakunnissa. Se minkä seurakunnat torjuivat epäraittiina ja harhaoppeina vielä 90-luvulla on nykyään hämärtynyt ja kaikki karismaattisuus otetaan kritiikittömästi vastaan.

https://keskustelu.suomi24.fi/t/13602083/mika-kumman-parantaja  

 

 "Ja miksei olisi! Olihan vapaakirkon seurakunnat ensimmäisiä,jotka 1995 hajosivat; Joensuu, Jkl, Järvenpää kärjessä!!

Eikä kirkko ole puhdistautunut harhastaan. Kuulin taannoin Hankoniemen opiston sisäisistä sotkuista ja teologian muutoksesta. Avioliittoja kariutunut useita hlökunnan sisällä. Ukkomiehet riiaavat nuoria tyttöjä jne jne. Vieläkö näin on tänään, sitä en pysty sanomaan, mutta menneinä vuosina kyllä. Tyypillinen torontolaisuuden sivutuote."

                          " Lainaukset päättyivät "

               Niinkuin Raamatussa sanotaan niille, jotka olivat Tyatirassa ja joilla ei ollut Tyatiralaisten väärää oppia, niin heille ei asetettu muuta kuormaa. Kyllähän tässä kieltämättä lisää kuormaa tulee minunkin päälleni, sillä saan vain hävetä näitä, jotka sanovat uskovansa Jumalaan, mutta ovat siitä huolimatta perkeleen talutusnuorassa.   Koska Raamatun mukaan perkeleelläkin on viisautta, niin nämä eivät uskalla edes erottaa minua seurakunnasta, vaikka olen paljastanut heidän saatanallisen opetuksensa.

                   Itse en kyllä ole antanut kymmenyksiä seurakunnalle, enkä ole vastannut vapaakirkon kerjuukirjeisiin, vaan olen antanut ylimääräiset rahani pelastusarmeijalle. Niin kehoitan sinuakin tekemään. Sen sijaan, mikäli olet sellaisessa seurakunnassa , jossa ei ole tätä toronton "siunaus" oppia, niin tue vain edelleen seurakuntaa, sillä he tekevät työtä Jumalalle. Tiedän, että kirkon johdon väärästä opista huolimatta on myös sellaisia vapaaseurakuntia joissa ei ole otettu vastaan väärää opetusta.

                 Tämän osion otsikkona on "suoraa puhetta"   Ajattelen, että jos olisin jo seurakunnille lähettämissäni kirjeissä kertonut asiat näin suoraan, niin ehkäpä minua olisi paremmin uskottu. Ilmeisesti kovin monessakaan seurakunnassa ei uskottu kertomaani. Onneksi kuitenkin on seurakuntia, jotka eivät ottaneet vastaan tuota saatanallista opetusta. En tiedä, että johtuiko se lähettämistäni kirjeistä. Minun olisi pitänyt rohkaista itseni ja lähettää ne kirjeet jo paljon aiemmin ennen Jyväskylässä pidettyä suurta tilaisuutta. Olin kuitenkin siinä uskossa, että seurakunnassa tiedettäisiin se mikä on oikeata ja epäilin olevani itse väärässä. Vasta siinä vaiheessa, kun messukeskuksessa huomasin, etteihän Kari Hämäläinen uskokaan Jumalaan niin vahvasti, kuin pitäisi, niin silloin ymmärsin sen, ettei oppi ole Jumalasta. Päätin silloin, että jätän mieluummin koko uskon, kuin että lähtisin mukaan tuohon väärään opetukseen. Onneksi Jumala kuitenkin tiesi tilani. Hän varjeli minua ollessani uskon ulkopuolella ja antoi vielä minulle uuden mahdollisuuden omistaa Jumalan Armo. 

                          Asiat on puhuttava suoraan. Uskon, että Jumalakin haluaa ettemme kiertelisi. Suoraan puhumisella ei kuitenkaan usein ole oikeita vaikutuksia. Tämän vuoksi asiat suoraan esittävä saattaakin itse joutua aivan kuin ”hyökkäyksen kohteeksi”. Jeesuskin kärsi siitä, että Hän vertausten lisäksi sanoi asioita myös suoraan, eli niin kuin ne ovat. Lopulta kärsijöitä ovat kuitenkin Jumalan kansa, eli siis juutalaiset.

                             Jeesushan sanoi mm. niille juutalaisille, jotka eivät omistaneet oikeata uskoa heidän olevan isästä perkeleestä. Sen vuoksi monet juutalaisetkaan eivät hyväksyneet Kristusta. He eivät myöskään katsoneet hyvällä, kun hän kaatoi rahanvaihtajain pöydät. Olen itsekin havainnut sen, että suora puhe aiheuttaa ristiriitoja. Uskon kuitenkin niin, että Jumala on johdattanut nämä tilanteet niin kuin ne ovat tapahtuneet. Loppujen lopuksi juutalaiset joutuvat itse kärsimään siitä, etteivät he uskoneet Jeesusta. Näin tapahtuu myöskin nykyisenä aikana. Ihmiset rakastavat rahaa ja omaisuutta liikaa ja unohtavat Kristuksen opetuksen. Jokin aika sitten tapasin erään ystävän, jonka moni ajattelee olevan uskossa Jeesukseen Kristukseen. Minäkin olin ajatellut, että hän olisi uskossa uudistunut. Kun kohtasin hänet, niin huomasin heti, että mitään ei ollutkaan tapahtunut. Tässäkin tapauksessa hedelmistään puu tunnetaan. Tapaamisemme jälkeen hän oli loukkaantunut niin pahasti, että hän ilmoitti ettei enää koskaan halua nähdä minua. Hän oli siis vihastunut minuun. Hän oli listannut myös sen, että kuinka paljon hän oli tehnyt hyviä tekoja, eli hän siis ylpeili teoillansa vedoten siihen, että kuinka paljon parempi uskova hän on.

                             Minä itse koen uskon Jeesukseen Kristukseen niin suureksi armoksi, että minä haluaisin kaikkien kokevan sen. Siis mikäli minä pääsen uskoville luvattuun uuteen maahan ja uuden taivaan alle, niin minä toivoisin, että tapaisin tuon mainitsemani ystävänikin siellä. On ikävä asia, ettei hän haluaisi sielläkään kohdata minua. Kaikki todelliset uskovat kuitenkin haluaisivat jakaa armoa muillekin. Kukaan uskova ei pysty ylpeilemään ainakaan omilla teoillansa, eikä siis laatimaan teoistaan listaa muiden luettavaksi. Saattaa olla, että Jumala on käyttänyt minuakin ja tehnyt kauttani hyviä tekoja, mutta en minä ole itse tehnyt niitä, vaan jos jotain hyvää on tapahtunut, niin se kaikki on Jumalan tekoa. Olen pyrkinyt korostamaan Raamatun, eli Jumalan Sanan tärkeyttä. Kannattaa lukea esim. Matteuksen evankeliumin 6. luku. Siinähän Jeesus sanoo, että ”kavahtakaa, ettette harjoita vanhurskautta ihmisten nähden, että he teitä katselisivat; muutoin ette saa palkkaanne Isältänne, joka on taivaissa.”  -Niinhän tekevät ulkokullatut saadakseen ylistystä ihmisiltä. Jeesus kertoi, että he ovat saaneet jo palkkansa. Hän jatkaa 3. jakeessa ”Vaan kun sinä almua annat älköön vasen kätesi tietäkö, mitä oikea kätesi tekee, että almusi (siis hyvät tekosi) olisi salassa; ja sinun Isäsi, joka salassa näkee, maksaa sinulle.

 

                               Jumala oli antanut minulle henkien erottamisen armolahjan. Jo toimiessani vapaaseurakunnassa. Nyt kun Hän halusi minut vieläkin uudistaa antamassaan uskossa, niin huomasin, että tuo lahja toimii todella tarkasti. Silloin kun tämä kertomani ystävä tuli luokseni, niin huomasin heti hänen uskonsa vain esittämiseksi. Herrallamme Jeesuksella Kristuksella oli tietysti kaikki armolahjat. Kun Hän näki "uskovien temppelissä" rahanvaihtajain pöydät niin Hän tiesi heti, että mistä on kysymys. Tämän vuoksi Hän menetti malttinsa ja kaatoi kaikki päydät kertoen, että Jumalan huoneesta oli tehty ryövärien luola. Nyt näyttää olevan samalla tavalla minunkin kohdallani. Siis silloin, kun minä huomaan jonkun esittävän uskovaista ihmistä, niin minä saatan menettääkin malttini. Niin tapahtui silloinkin, kun tapasin tuon kertomani henkilön.

 

                              Kerron nyt suoraan; usko ei siis ole ihmisen teko, eikä tekoja. Uskon saanut ihminen tietää, ettei hän ole hyvä. Usko on siis Jumalan armon vastaanottamista. Se on antautumista Jumalan Pyhän Hengen käyttöön. Kun se on tapahtunut, niin silloin Jumalan hyvyys pääsee näkymään myös ihmisessä.  -Usko on siis nöyrtymistä Jumalan edessä. Tämä piti hurskaan Jobinkin oppia.

                              Jostain syystä kertomani tapaisia "kukkoilijoita" on näköjään "pesiytynyt" uskovien joukkoon. Kerroin aiemmin, kuinka tällainen henkilö veti myös Jyväskylän baptistilähetystä. Hän tuntui olevan ainoa oikea uskova, jolla oli varaa tuomita kaikki toiset. Sitten tämä henkilö lankesi uskosta, eikä ilmeisesti enää päässyt takaisin ennen kuin Jumala otti hänet pois maan päältä. Tämäkin henkilö, josta nyt kerroin ei näköjään tarvitse edes Jumalan armoa elämässään, sillä kaikki sujuu niin hyvin. Onkin ihmeellistä, että tämä henkilö esiintyy "kukkoilijana", vaikka hän itse on nais-sukupuolinen. Olen ainakin varottanut häntä, mutta siitä ei näy olevan apua. Tunsin hyvin jo keskuudestamme poistuneen Juhani Erikssonin. Jussilla oli hyviä mielipiteitä ja hän sanoikin, että "kyllä Jumala kukkonsa kynii."