Uusia oivalluksia

"Uusia oivalluksia"

 

                 Koska tarvitsin osion, johon voin kirjoittaa löytämiäni uusia ajatuksia, niin se on nyt tässä. Tämä kannattaa aina lukea, sillä siitä saattaa löytyä merkittäviäkin tietoja. Otsikosta saa sen kuvan, että olisin nämä asiat vasta nyt ymmärtänyt. Tuon tässä kuitenkin esille asioita, joista oletan olevan hyötyä muillekin.

         Jumala armossaan on paljastanut minulle asian, jota tällainen syntinen ei  ymmärtänyt aiemmin, vaikka se kaikki on kerrottu Hänen Sanassaankin. Esim. Room.3:23 , joka kertoo sen, että me kaikki ihmiset olemme syntisiä ja meidän jokaisen puolesta on Jumala antanut oman poikansa Jeesuksen. Nyt olen ymmärtänyt, että tämä koskee myös kehitysvammaisia. Minä olen ajatellut, että ainakin nämä down syndroomaa sairastavat kelpaisivat Isälle Jumalalle sellaisenaan, mutta hekin tarvitsevat uskon Jeesukseen ja sen myötä he tarvitsevat Jeesuksen nimessä julistetun anteeksiantamuksen. Ymmärsin tämän vasta, kun poikani Joni tuli surullisena luokseni ja kertoi, että hän on jotenkin pahoittanut Jumalan mielen. Silloin minä sain julistaa hänelle kaikki anteeksi Jeesuksen nimessä ja hän rauhoittui. 

 

 

Ihminen ei kuole

 

 

 

Useimmat tähän maailmaan rakastuneet ihmiset ajattelevat, että kun ihminen jättää tämän maailman, niin tämä kaikki oli tässä ja hän kuolee. Raamattu kuitenkin kertoo totuuden. Jumala kertoo, että Hän loi ihmisen omaksi kuvakseen. (Moos.1:27) Koska Jumala on iankaikkinen, niin myös ihminen on luotu iankaikkiseksi. Kun ihminen poistuu tästä ajallisesta maailmasta, niin hän menee tuonelaan. (1.Moos.37:35) Hän odottaa siellä viimeistä tuomiota. Raamattu kertoo, että tuomio on vapauttava kaikille, jotka ovat ottaneet vastaan Jumalan armon, joka on annettu Jeesuksen ristin kuoleman, sekä Hänen ylösnousemisensa kautta.

 

Raamattu kertoo senkin, että ikuisen elämän kaipuu on asetettu sydämiimme. (Saarn.3:11) Elämä, johon Jumala haluaa ihmisen johdattaa, ei ole sellaista, kuin tämän maailman elämä on. Ne ihmiset, jotka rakastavat tämän maailman elämää eivät voi saavuttaa elämää, jota Jumala ihmiselle tarjoaa. Aivan samoin, kuin Jeesus kärsi maailman ihmisten pilkkaa, niin sitä joutuu kärsimään myös se joka uskoo Jumalan Sanan. Pietari kehoittikin iloitsemaan kärsimyksistä. (1.Piet.4:12-13) Johanneksen evankeliumi kertoo, että tulee hetki jolloin tässä maailmassa kuolleetkin heräävät kuoleman unesta. Tulevat esiin ne jotka ovat hyvää tehneet, elämän ylösnousemukseen, mutta ne jotka ovat pahaa tehneet, tuomion ylösnousemukseen.     (Joh.5:24-30)

 

 

Missä ovat ystäväni

 

Mihin ihminen joutuu, kun hän kuolee. Tällaisen kysymyksen luin kristittyjen lehdestä.

 

Meidän kannattaisi lukea Raamattua ja tehdä sekin sillä tavalla, että pyydämme Jumalalta apua sen ymmärtämisessä.

Tähänkin asiaan löytyy vastaus Raamatusta. Jumalahan teki ihmisen omaksi kuvakseen, jonka kuitenkin sielunvihollinen on rikkonut. Siispä kun ihminen on Jumalan kuva, niin hän elää iankaikkisesti, eikä kuole silloin, kun hän poistuu keskuudestamme, vaikka sanomme hänen kuolleen. Siis kysymys kuuluu, että missä tästä maailmasta poistunut ihminen on.

Raamatun kautta Jumala kertoo ihmisen siirtyvän tästä näkyvästä maailmasta paikkaan jonka nimi on tuonela. Tämä kerrotaan esim. 1.Moos.37:35 - siinä Jaakob sanoo näin; ”Murehtien minä menen tuonelaan poikani tykö.”

Tuonela on siis paikka, johon ihmiset siirtyvät tästä ajallisesta elämästä. Siellä he tapaavat omaisensa. Tuonelassa he myös odottavat viimeistä tuomiota, jossa selviää myös heidän tuleva osoitteensa. Sen osoitteen voi ihminen itse valita täällä maailmassa eläessään. Mitä on siis ihmisen kuolema. Kuolema on ero Jumalasta. Tämän vuoksi Jeesuskin kertoi näin; ”Seuraa sinä minua ja anna kuolleitten haudata kuolleensa.” (Matt.8:22) Raamattu kertoo, että ihminen voi olla kuollut jo eläessään.

Johanneksen ilmestys luku 20 kertoo viimeisestä tuomiosta; kerrotaan kuinka Kuolema ja tuonela antoivat ne kuolleet, jotka niissä olivat ja heidät tuomittiin, kukin tekojensa mukaan. (Ilm.20:13-15)

 

 Tästä maailmasta kuollut ihminen poistuu siis tuonelaan, jossa hän odottaa viimeistä tuomiota. Myös Jeesus, joka kuoli puolestamme joutui siis tuonelaan. Myös tuonelassa Hänellä oli tehtävä. Hän kertoi tuonelassa tapaamilleen vanhan testamentin pyhille, että Hän on kuollut heidän edestänsä. Kuitenkin he joutuvat odottamaan viimeistä tuomiota. (Ap.t.2:31)

Seppo Pehkonen - mies pimeydestä

Seppo Pehkonen on helluntailaistaustainen ns. Toronton kirous -liikkeen pastori. Hän hajotti torontolaisuuden hulluina vuosina sekä Helsingin Siion- että Saalem-seurakuntaa, kunnes siirtyi eriseuraiseen lahkoon seurakuntaruumiin ulkopuolelle.

Pehkonen on toiminut pastorina Helsingin Cityseurakunnassa. Cityseurakunnat voidaan luokitella helluntailaisuudesta irtaantuneeksi tunnustuskuntiin sitoutumattomaksi uuskarismaattisuudeksi, ja niillä on yhteyksiä Toronton siunaus -liikkeeseen. Keväällä 2009 kaksi pientä eriseuraista lahkoa eli Helsingin Cityseurakunta ja Elämän Sana Helsinki yrittivät muodostaa voimakkaamman eksytyksen hengen ja yhdistyivät Elämän Sana City -seurakunnaksi. Myöhemmin Elämän Sana City muutti nimensä takaisin Helsingin Cityseurakunnaksi, mutta minkäänlaisia siunauksen sateita ei tullut ennen tai jälkeen henkien manauksen.

Jatkoa kirjoitukseen Tehtävä

                      Olen kirjoittanut Jumalan minulle antamasta tehtävästä. Äitinihän oli luvannut minut Jumalan käyttöön. Olen myöskin paljon kirjoittanut apostoli Paavalista ja hänelle annetusta tehtävästä. Jeesushan itse kohtasi Paavalin. Yksi syy varmaankin oli se, että Paavali tunsi niin hyvin kaikki profeettojen kirjoitukset, siis Jumalan Sanan. Sen johdosta Jeesus halusi täyttää Paavalin sydämen Pyhällä Hengellä ja antoi viisautta Jumalan Sanan tulkitsemiseen. Jeesus siis itse kohtasi Paavalin. Se varmasti antoi Paavalille myös voimaa täyttää tehtävänsä.

                      Samalla tavalla itse Jeesus nyt halusi kohdata minua. Hänhän oli jo aiemmin antanut minulle ”näkykokemuksen” antikristuksesta. Se oli näky, jota en silloin ymmärtänyt, mutta sanon sitä kokemukseksi, sillä olin itse aivan kuin mukana siinä. Nyt tuo Jeesus, jolle Jumala on vielä tällä hetkellä antanut kaiken vallan taivaassa ja maan päällä kohtasi minuakin. Minä sain käytännön opin  väärästä opetuksesta Jyväskylän vapaaseurakunnassa. Sen jälkeen Jeesus Kristus vielä halusi minut uudistaa uskossa, että pitäisin tätä sanomaa esillä. Hän salli lopun ajan profetioiden avautua, niin että ymmärrän niiden kertovan tulevasta antikristuksesta ja hänen väärästä opetuksestaan. Silloin kun minä rukoilin Jumalaa vielä samoin , kuin Paavalikin teki, niin lupasin Jumalalle esittää nämä kaikki minulle annetut tiedot lähimmäisilleni. Tällöin Jeesus vapautti minut siitä ahdistuksesta, jota koin.

                      Olen laittanut muistiini ne väärät Raamatun vastaiset opetukset, joita paavi opettaa. Ensimmäinen ja suuri väärä opetus on se, että paavi vetoaa kehitysoppiin ja sanoo, kuinka sekin opettaa Jumalan luoneen maailman. Toinen väärä opetus on se, että hän opettaa kaikkien ihmisten pelastuvan, sillä Jeesus on kuollut heidän puolestaan riippumatta siitä, että mihin he uskovat. Olen nyt sivuillani todistanut hänen opetuksensa vääriksi. Kuitenkin tämä kehitysoppi tuntuu olevan ihmisille pahin kompastus, sillä useat kristityistäkin olettavat, että kehitysoppi olisi tieteellisesti todistettu oikeaksi. Kuitenkaan tämä paljon puhuttu kehitysoppi ei ole tiedettä, eikä sitä ole tieteellisesti tutkittu. On merkillinen asia, että Jumalan täytyy käyttää tällaista kouluja käymätöntä ja mielestäni tyhmää ihmistä tämänkin asian esille tuomiseen. Tämä vain näyttää olevan Jumalan tapa. Hän tuo oman viisautensa esille mieluummin tällaisen maailman silmissä tyhmän, mutta lapsen uskoisen ihmisen kautta.

 

Kristinusko ei ole enää itsestäänselvyys Yhdysvalloissa - jo joka neljäs on uskonnoton

Kooste

               Kokoan tähän nyt tärkeitä asioita, jotka kannattaa muistaa. Ennen kuin maailmamme loppu tulee, niin ainakin näiden perusteella voit uskoa, että Raamattu puhuu totta. Lopun ajasta se kertoo, että ensin tulee yleinen luopumus uskosta Jumalaan. Tämänhän kertoo jo tuo edellinen "linkki".  -Seuraava asia, joka löytyy tulkintani mukaan ilmestyskirjasta on se, että maahan törmää ns. pyrstötähti. Olen tulkinnut sen niin, että se putoaa mereen ja sen johdosta merivesi jotenkin saastuu. Ilmeisesti se johtuu meren rantamilla olevista ydinvoimaloista. Nyt on ajateltu niin, että tämä Covid-virus olisi jo suurikin kiusa, mutta vielä suurempia on tulossa. Kun tuo pyrstötähti putoaa siis mereen, niin ydinvoimaloita ei voi enää käyttää sähkön tuotantoon. Maapallon ilmasto on jo saastumisen johdosta niin sekaisin, että sähkö on monin paikoin tarpeellista jo lämmityksen ja ilmastoinninkin vuoksi.

Lisään tähän väliin otteen edellisestä "linkistä".

 – Varsinkin ihmiset, jotka ovat korkeasti koulutettuja, kokevat, että uskonto taistelee heidän järkeään vastaan, Maunula sanoo. 

– Täällä on unohdettu vanha Tuomas Akvinolaisen opetus, että usko ja tieto eivät voi olla ristiriidassa. Että jos tieto osoittaa uskon olevan väärässä, se osoittaa, että emme ole ymmärtäneet uskoamme oikein.

Maunula kertoo, että tästä syystä esimerkiksi ajatus eläinlajien evoluutiosta on monelle amerikkalaiselle kristitylle järkytys.

– Sen sijaan, että Raamatun luomiskertomus nähtäisiin metaforana ja yritettäisiin naittaa yhteen evoluution kanssa, täällä ajatellaan, että se on joko tai. Se on just näin tai ei ollenkaan.

                              "Ote uutisen tekstistä päättyi"

Minä olen sivuillani todistanut tämän kehisoppiuskonnon vain ihmisten luulemiseksi, eikä sillä ole mitään tekemistä todellisen tiedon kanssa.

          Tämä väärä uskonto on päässyt valtaan, koska ihminen haluaa uskoa itseensä. Tiedemiehet eivät voi hyväksyä sitä, että Jumala on luonut maailman. He ajattelevat tietävänsä kaiken tarpeellisen ja näin on heille opetettu. Darvinin luoma uskonto on tällä hetkellä suurin harhaoppi, joka pettää useimmat itseään älykkäinä pitämät ihmiset. Tämän voi huomata, jos lukee Dr Mary Schweitzerin lausunnon Luominen - lehdestä. Hänhän kertoo siinä, etteivät hänen tiedemies-kollegansa halunneetkaan uskoa aivan selvää asiaa. - Evoluutiomalli on kuitenkin niin vakiintunut tiedeyhteisössä, että pian kävi selväksi, että Dr Schweitzerilla oli vaikeuksia saada tuloksiaan julkaistua. ”Eräs arvioija sanoi minulle, ettei hän välittänyt siitä, mitä tutkimusaineisto kertoi. Hänhän tiesi, ettei minun löydökseni ollut mahdollinen”, Schweitzer sanoo. ”Kirjoitin takaisin ja kysyin: ’No, mikä aineisto vakuuttaisi sinut?’ Hän vastasi: ’Ei mikään.” 

       Tiedemiehet eivät siis tiedä mitään, he vain luulevat.    - Tämä tiedemiesten luuleminen onkin johtanut siihen, että luopumus on päässyt valtaan. 

       Siis jonkinlainen pyrstötähti iskeytyy maahan. Se putoaa mereen ja sen johdosta ydinvoimalat lakkaavat toimimasta. Olen nyt lukenut Matteuksen 24. lukua ja profeetta Danielia. Minusta kuitenkin vaikuttaa siltä, että enkelin Johannekselle tuoma profetia ainoana kertoo tämän pyrstötäden maahan osumisesta. Ilmestyskirjan mukaanhan tähti osuisi maahan ja vasta sen jälkeen antikristus alkaisi vaikuttamaan. kuitenkin silloin, kun antikristus täällä vaikuttaa, niin ihmiset eivät voi käydä minkäänlaista kauppaa, elleivät tunnusta antikristusta Kristukseksi. Kauppaa ei silloin käydäkään nykyisellä tavalla, vaan kaupankäynti toteutuukin tietoverkon kautta.

         Minä olin yhteydessä erääseen henkilöön ja kerroin, että hän varmaankin pitää minua "sekopäänä", kun uskon Jumalan luoneen maailman ja uskon senkin, että Jeesus on sovittanut syntisen elämämme, mikäli otamme Hänet uskon kautta vastaan.

   Hän vastasi, ettei hän pidä minua sekopäänä, sillä ihminen saa hänen mielestään uskoa mihin tahansa. En minäkään pidä sekopäänä sitä, joka uskoo kehitysoppiin, vaikka kehitysoppi ja käytettävät vannehemisen mittausmenetelmät on helppo todistaa vääriksi. Onkin ihmeellistä, että kehitysopin oikeellisuutta ei ole koskaan tutkittu, vaan se on hyväksytty osaksi tiedettä ilman tutkimusta.  Kuitenkin ihmiset on höynäytetty uskomaan kehitysoppi oikeaksi, sillä ilman siihen uskomista olisi vain luotettava siihen, että Jumala loi maailman aivan niinkuin Raamattu kertoo.

                                   

 

 

 

 

 

                   Älykkyys         

 

                             Koska minä en todistettavasti ole käynyt loppuun saakka muita kouluja, kuin auto- ja rippikoulun, niin minä luen Raamattua päivittäin. Olenkin huomannut, että Jumala antaa viisautta ja viisaus onkin eri asia, kuin älykkyys.

                             Älykkyydestä Jumalan Sana sanoo; olkaa älykkäät kuin käärmeet ja viattomat kuin kyyhkyset. Käärmehän on kavala ja älykäs, niin että se hyökkää puolustaen itseään, eikä se ajattele muita. Käärmeen ei sen vuoksi tarvitse uskoa Jumalaan, vaan se voi ajatella alkunsa olevan miljardien vuosien päässä. Se ajattelee siis syntyneensä ilman Jumalaa ja Jumalan suunnitelmaa. Tällaisia ovat myös omaan älykkyyteensä luottavat ihmiset. Omaan älykkyyteensä uskova voi esim. keksiä uusia keinoja evankeliumin julistamiseen, niin kuin vaikkapa draama. Hän uskoo olevansa viisaampi, kuin Raamatun apostolit. Minä taas olen niin tyhmä ja kouluja käymätön, että minä tiedän sen, etten ole mitään. Tiedän vain sen, että ilman Jumalaa minä olen syntinen ihminen.

                             Mikäli ajatuksella luet Raamattua, niin huomaat että käärme ajatteli olevansa älykäs ja nousi vastustamaan viisasta Jumalaa. Niin tekevät nämä nykyisetkin älyköt. Älykkyydelle on annettu Raamatussa toinenkin nimi, eli ”tämän maailman viisaus”. Room.11:25 Paavali kirjoittaa tämän maailman viisaudesta.  ”ettette olisi oman viisautenne varassa.” Sekä 1.Kor.1:20; ”Eikö Jumala ole tehnyt maailman viisautta hullutukseksi”. Paavali kertoo 1.Kor.2:4-5 ”Minun puheeni ja saarnani ei ollut kiehtovia viisauden sanoja, vaan Hengen ja voiman osoittamista, ettei teidän uskonne perustuisi ihmisten viisauteen, vaan Jumalan voimaan. Sitä vastoin Kari Hämäläinen halusi ihmisten uskon perustuvan hänen omaan viisauteensa.

Juutalaiset

                Otsikon "profetiat" alla olen kirjoittanut rakkauslaulusta, jonka kuningas Daavidin poika Salomo oli kirjoittanut. Tuo rakkauslauluhan löytyy Raamatusta ja on nimeltään Korkea veisu.

Olen kirjoittanut, kuinka korkea veisu alkaa ylistyksellä;  Korkea veisu alkaa morsiamen ylistyksellä, kun Jumala ylistää Israelin kansaa. Lisäksi mainitsin aitojen uskovien rakastavan juutalaisia, sillä he ovat meille pakanoillekin antaneet mahdollisuuden löytää Jumalan armo ja rakkaus.    -Kun ilmestyskirjan "toinen peto", eli itse perkele alkaa kirjaimellisesti vastustaa juutalaisia ja värvää kansoja mukaan sotimaan Israelia vastaan, niin kannattaa lukea vaikkapa est.6:13

 

              Tietysti kristitty rakastaa sitä, mitä Jumalakin rakastaa. Israelhan on Jumalan oma kansa. Kaikki tämä löytyy tietysti Raamatusta. Jumala johdatti juutalaiset pois Egyptistä. Egypti on tässä kuin vertaus maailmaan ilman Jumalaa. Tämän maailman viisaat yrittävät saada meidät uskomaan, että maailma olisi syntynyt itsestään miljardeja vuosia sitten. Olen tämän todistanut vääräksi sivuillani.

              Raamattu kertoo Aabrahamista ja tosi uskoa verrataan Aabrahamin uskoon. Aabraham oli siis uskon isä. 1.Moos.15 Jumala teki liiton Aabrahamin kanssa. Jumala luki vanhurskaudeksi sen, kun Aabraham uskoi Häneen. Luvussa 17:5 Jumala kertoi, että Aabrahamista tulee kansojen paljouden isä. Jumala kertoi myös sen, että Aabraham saa vielä sata vuotiaana pojan ja hänen nimensä on Iisak. Luvussa 32 jakeessa 28 Iisakin poika Jaakob saa Jumalalta nimen Israel. Näin Israelin maa, josta juutalaiset ovat lähtöisin sai nimensä.                   

                 1.Moos.22:ssa kerrotaan se, kuinka Jumala koetteli Aabrahamia. Jumala sanoi hänelle; ”Ota Iisak, ainokainen poikasi, jota rakastat, ja mene Moorian maahan ja uhraa hänet siellä polttouhriksi vuorella, jonka minä sinulle sanon.” Tämä jatkuu kertomuksella siitä, kuinka vahva oli Aabrahamin usko. Hän oli valmis toimimaan Jumalan ohjeiden mukaan. Kun hän oli valmistunut uhraamaan Iisakin, niin Jumalan enkeli huusi hänelle taivaasta sanoen;” Älä satuta kättäsi poikaan äläkä tee hänelle mitään, sillä nyt minä tiedän, että sinä pelkäät Jumalaa, kun et kieltänyt minulta ainokaista poikaasi.” Tämä kaikki kertoo siitä, että kuinka vahvaa uskoa Jumala meiltä odottaa.

                   Juutalaiset tiesivät sen, mitä oli kerrottu Aabrahamista ja he vetosivat hänen nimeensä. Johannes kastaja sanoikin heille; ”Tehkää sentähden parannuksen soveliaita hedelmiä, älkääkä luulko saattavanne sanoa mielessänne: Onhan meillä isänä Aabraham; sillä minä sanon teille, että Jumala voi näistä kivistä herättää lapsia Aabrahamille. (Matt.3:8-9) Samalla tavalla suurin osa juutalaisista ajattelee nytkin. kannattaa lukea 10. jaekin, joka sanoo; ”Jo on kirves pantu puitten juurille; jokainen puu, joka ei tee hyvää hedelmää, siis hakataan pois ja heitetään tuleen.” Johannes kastaja jatkaa; ”Minä kastan teidät vedellä parannukseen, mutta se, joka minun jäljessäni tulee, on minua väkevämpi, jonka kenkiäkään minä en ole kelvollinen kantamaan; Hän kastaa teidät Pyhällä Hengellä ja tulella. Hänellä on viskimensä kädessään, ja Hän puhdistaa puimatantereensa ja kokoaa nisunsa aittaan, mutta ruumenensa Hän polttaa sammumattomassa tulessa.”

               Jos Juutalaiset uskoisivat alkuperäiseen Jumalan Sanaan, niin he uskoisivat myös sen mitä sanoi Mooses. Sinun keskuudestasi, veljiesi joukosta, Herra sinun Jumalasi, herättää sinulle profeetan, minun kaltaiseni; häntä kuulkaa.  "Mooses puhui Kristuksesta."

               Profeetat olivat jo edeltä käsin ennustaneet Jeesuksesta, Jumalan Pyhän Hengen kautta syntyvästä pojasta ja samoin teki Johannes kastaja, mutta juutalaiset Jumalan oma kansa ei halunnut Häntä kuunnella, eikä totella. Sen sijaan ylipapit ja fariseukset sanoivat; ”Me muistamme sen villitsijän vielä eläessään sanoneen; ”Kolmen päivän kuluttua minä nousen ylös” Käskekää siis tarkoin vartioida hautaa kolmanteen päivään asti, etteivät Hänen opetuslapsensa tulisi ja varastaisi Häntä ja sanoisi kansalle: ”Hän nousi kuolleista” ja niin viimeinen villitys olisi pahempi, kuin ensimmäinen. Pilatus sanoi heille ”Tuossa on vartijaväkeä, menkää, vartioikaa niin hyvin kuin taidatte.” Kun ylösnouseminen oli tapahtunut, niin vartijaväki tuli kaupunkiin ja ilmoitti ylipapeille kaikki mitä oli tapahtunut. Ylipapit antoivat sotamiehille runsaat rahat, ja sanoivat: ”Sanokaa, että Hänen opetuslapsensa tulivat yöllä ja veivät Hänet varkain meidän nukkuessamme.” Niin he ottivat rahat ja tekivät, niin kuin heitä oli neuvottu. Ja tätä puhetta on levitetty juutalaisten kesken, ja sitä kerrotaan vielä tänäkin päivänä. (Matt.28:11-15)

                  Mutta palataanpa vanhaan testamenttiin. Mooseshan oli suuri profeetta; Mutta Israelissa ei enää noussut yhtäkään sellaista profeettaa kuin Mooses, jonka kanssa Herra seurusteli kasvoista kasvoihin; ei ketään, joka olisi tehnyt sellaisia tunnustekoja ja ihmeitä, kuin hän Herran lähettämänä teki Egyptin maassa faaraolle ja kaikille hänen palvelijoillensa, koko hänen maallensa; ei ketään, jolla olisi ollut niin väkevä käsi ja joka olisi tehnyt niin suuria ja peljättäviä tekoja, kuin hän teki koko Israelin silmien edessä. (5.Moos.34:10-12) Mooses tiesi senkin, että tulevaisuudessakaan juutalaiset eivät ota vastaan Jumalan rakkautta. Hän sanoikin; Sillä minä tiedän, että te minun kuoltuani vaellatte kelvottomasti ja poikkeatte siltä tieltä, jota minä käskin teidän vaeltaa. Sen tähden on onnettomuus kohtaava teitä aikojen lopulla, kun te teette sitä, mikä on pahaa Herran silmissä, ja vihoitatte Hänet kättenne teoilla. (5.Moos.31:29) Jumala lähetti Pyhän Hengen kautta syntyneen poikansa, Jeesuksen, eivätkä juutalaiset ottaneet Häntä vastaan huolimatta synnittömästä elämästään ja tekemistään ihmeteoista. Elämme nyt todellakin viimeisiä aikoja. Jumala Sanansa mukaan hajotti Israelilaiset, niin että he asuivat meidän pakanoiden parissa ilman omaa kotimaataan.

                     Jumala toimii kuitenkin eri tavalla, kuin me ihmiset. Hän ei hylkää omaa kansaansa, vaikka Hänen kansansa ei ole uskonutkaan Häntä. Olen miettinyt asiaa ja tullut siihen tulokseen, että Mooseksen esille tuoma onnettomuus tarkoittaa mm. sitä, kun Hitler halusi tuhota juutalaiset. Tämän ansiosta juutalaiset kuitenkin saivat maansa takaisin. Jumala salli Trumpinkin tulla Yhdysvaltojen presidentiksi, sillä hän ajatteli Israelin parasta. Jerusalem on nyt Israelin pääkaupunki. Jeesus sanoi kuitenkin, että loppuun asti on oleva sota. Hän tarkoitti sitä, kun uskomattomat pakanavaltiot hyökkäävät Israelia vastaan, sillä he luulevat, että Jerusalemissa tapettu ”kuolleista herännyt” paavi olisi Kristus. Olen kirjoittanut nämä sen vuoksi, että tiedän Suomessakin olevan vielä juutalaisia, jotka eivät ole muuttaneet Israeliin. On outo asia, että vieläkään Jumalan oma kansa ei halua ottaa vastaan Jeesusta Kristusta, joka on Jumalan Poika -Pyhän Hengen kautta syntynyt. eräs tällainen juutalainen on Seela Sella. Hän näyttelijä, joka mm. halusi näytellä Hitleriä. Nämä juutalaiset eivät kuitenkaan halua uskoa Vapahtajaa, jonka Isä Jumala lähetti nimenomaan heitä varten. Sitten viimeisellä tuomiolla tämä kaikki heille selviää. Tämän vuoksi minulla käy heitäkin todella sääliksi.

On onneksi olemassa Messiaanisia juutalaisia - Suomen Messiaaninen yhteisö (yhdistysavain.fi)

 

 

            Jatkunee. . . . .

Väärät opetukset

                  Rakas ystävä. Koska minä olen saanut kärsiä uskon tähden, sekä tämän pahan maailman vuoksi, että myös vapaaseurakunnan opetuksen ja opettajien takia, niin minä ymmärrän sen mitä tällainen vastaava tilanne vaikuttaa niissä, jotka todella uskovat. Jeesus kärsi meidän vuoksemme ja Jeesuksen seuraajan tie on useinkin myös kärsimystä. Minä tiedän sen, että vaikka vanhoillislestadiolaisten johtajien opetus ei ole Raamatun mukaista, niin myös lestadiolaisissa "riviuskovissa" on niitä, jotka ovat matkalla Jeesuksen luokse. Vanhoillislestadiolaiset johtajat uskovat suurimmalta osaltaan siihen, että vain heillä on autuaaksi tekevä usko. He muunmuassa tulkitsevat profeetta Sakariaan ennustuksen niin, että Sak.6:8 tarkoittaakin Suomen pohjanmaata. Tuo profetiahan kertoo, että lopun aikana Jumalan henki lepää pohjoisessa maassa. Profetia ei kuitenkaan tarkoita maan osaa, vaan koko maata. He tarkoittavat varmasti hyvää ns. "hoitokokouksilla", vaikka Raamattu ei sellaisista opeta. He haluavat varmistaa, että kaikki heidän mielestään uskovat pysyisivät tuon saman siunauksen piirissä.

 

Tehtävä

 

                      Jumala on antanut minun ymmärtää, että kun äitini oli nuori ja minä olin vasta syntynyt, niin äitini ajatteli tehneensä väärin. Hän rukoili Jumalaa ja lupasi minut Jumalan käyttöön. Kaikki tapahtui seuraavasti;

                      Äitini oli avioitunut lestadiolaisuuden ulkopuolella olleen miehen kanssa. Heille syntyi tietysti pienokainen ja tuo syntynyt vauva olin minä. Minut havaittiin heti ns. kampurajalkaiseksi. Koska äitini oli avioitunut vanhoillislestadiolaisuuden ulkopuolella olleen miehen kanssa, niin hän ajatteli tapahtuneen olevan Jumalan rangaistus asiasta. Tuolloin äitini tunnusti ”syntinsä” rukouksessa Jumalalle ja lupasi syntyneen lapsen, eli siis minut Jumalan käyttöön. Äitini oli saanut kasvatuksen vanhoillislestadiolaisilta opettajilta pohjanmaan Haapavedellä. Äitini rukous oli tullut niin sydämestä, että Jumala kuuli sen. -Siis Jumala kuulee kaikki Hänelle osoitetut rukoukset riippumatta siitä, että mihin uskonyhteisöön kuulut.

                      Jumalan koulutus minulle alkoi jo aivan nuorena. Tietysti minua koulukiusattiin, kun olin kampurajalkainen ja sain kokea monenlaista ilkeyttä. Lisäksi minä itse olin niin ujo, etten uskaltanut puolustautua. Isäni halusi minun saavan paremman koulutuksen. Hän itse työskenteli rakennuksilla. Hän ilmoittikin minut oppikouluun, joka sijaitsi Nurmijärvellä. En kuitenkaan menestynyt koulussa, vaan tuplasin luokkani kahdesti. Kun olin oppikoulun kolmannella luokalla, niin päätin, että lopetan koko koulun. Koska samana vuotena täytin 16v , niin minun ei tarvinnut jatkaa edes kansalaiskoulussa. Päätinkin mennä töihin. Koska olin kiinnostunut kaikesta tekniikasta, sekä elektroniikasta, niin lopulta työskentelin tehtaan ”nauhalla”. Kasasin radioita ja televisioita Teraten radiotehtaassa. Halusin oppia alasta enemmän ja koska olin invalidi, niin hain Invalidi- säätiön  ammattikouluun. Pääsinkin sinne, vaikken ollut käynyt edes kansakoulua loppuun.

                      Ammattikoulussa minä tapasin vaimoni Maijan. En ollut koskaan seurustellut kenenkään kanssa. Vaimoni oli todella köyhistä oloista ja myös minua vasta 18 vuotiasta miestä yli 6v vanhempi. Monelta läheiseltäkin ihmiseltä sain kuulla, että tein väärän valinnan. Jätimme ammattikoulun kesken 1,5v:n jälkeen ja avioiduimme. Muutimme vuokra-asuntoon Vantaan Puistolaan. Olimme rahattomia ja ilman koulutusta. Minulla oli kuitenkin halu elättää vaimoni ja tuleva perheeni. Meille syntyi ensimmäinen tytär, kun olimme olleet aviossa 9kk ja 1pv. Elämässäni tapahtui paljonkin, ennen kuin saimme ostettua huonokuntoisen rintamamiestalon Jyväskylän Vaajakoskelta. Olimme vaimoni keralla omistaneet uskon Jeesukseen ja vaimoni kulki mukanani todistamassa kadulla ja vankilassa. Olin liittynyt jäseneksi Jyväskylän vapaaseurakuntaan ja minut oli valittu seurakunnan vanhemmistoon. Sen jälkeen minä ymmärsin että seurakunnalla oli oma opetus, joka ei perustunut Raamattuun. Se oli ihmisten itse kehittämää väärää opetusta. Minun oli pakko jättää seurakunnassa käynti ja tietysti sen vanhemmisto.

                      Ajattelin ensin, että olisiko vika minussa, sillä seurakunta teki edelleen työtä. Kerroinkin Jumalalle, että jätän seurakunnan ja siellä julistettavan uskon, mutta olen valmis tulemaan takaisin sitten kun saan tietää, että olinko minä kuitenkin väärässä. nyt olen saanut Jumalalta niin suuren armon, että olen saanut omistaa uskon, vaikka olenkin suurin syntinen. Jumala on nyt puhunut minulle tulevista ajoista. Olen yrittänyt pitää evankeliumia esillä, mutta vain harva ihminen uskoo kertomani. Eihän juutalaisetkaan uskoneet Jeesusta Kristusta, vaikka Hän oli elävänä heidän keskuudessaan ja he surmasivat Hänet pääsiäisenä aivan kuin Hän olisi ollut pääsiäislammas. He eivät uskoneet Häntä vaikka Hän nousi kuolleista Jumalan lupauksen mukaan. Tämän maailman loppuhetket lähestyvät ja minä olen saanut Jumalalta tehtävän julistaa evankeliumia kaikelle kansalle, siis erityisesti meille pakanoille. Sanoihan Jeesus, että Hänellä on muitakin lampaita johdettavina, vaikka Hän tuli erityisesti juutalaisten takia.

                      Jostain syystä juutalaiset eivät ymmärrä sitä, että Jeesus itsekin on syntynyt juutalaiseksi. He eivät ymmärrä sitäkään, ettei Jeesus koskaan luopunut juutalaisuudesta.Se tarkoittaa siis sitä, ettei Raamattu opeta juutalaisuudesta luopumaan. Raamattu kertoo kuitenkin, ettei mikään liha tule Hänen edessään vanhurskaaksi lain teoista. (Room.3:20)

Tämä kaikki johtuu siitä, että edes juutalaiset eivät usko Jumalaa, eikä Hänen oikeaksi todistettua Sanaansa. He ajattelevat, että jos he saavat uskon, niin heidän pitäisi noudattaa meidän pakanain tapoja. Ehkäpä monet kristitytkin ajattelevat, että juutalaisten tulisi noudattaa heidän tapojaan. Kannattaa lukea Raamattua. Paavali sanoi Pietarille näin; "Jos sinä, joka olet juutalainen, noudatat pakanain tapoja etkä juutalaisten, miksi sinä pakotat pakanoita noudattamaan juutalaisten tapoja?"  (Gal.2:14)  Jumala tarkoittaa tässä, että ihminen saa olla sellainen, millaiseksi Jumala on hänet luonut. Tärkeintä on ymmärtää ja ottaa Jumalan armo vastaan.

 Se myös  kertoo, että Jeesus Kristus on jo täyttänyt kaiken lain.  Olen kuitenkin kertonut sen, että lopulta he ymmärtävät Jeesuksen syntyneen Jumalan pojaksi. Siihen ei enää ole pitkä aika, kun antikristus eli katolilainen paavi tapetaan Jerusalemissa. Sen jälkeen perkele muuttaa kuolleen paavin kehoon ja perkeleen vallassa olevat ihmiset ottavat vihansa kohteeksi ensin juutalaiset ja se jälkeen aidot uskovat. Se on sitä vihan aikaa, jota toisten opetuksen mukaan uskovien ei tarvitse kärsiä. Jumala kyllä pelastaa uskovat vihan aikanakin ja siis vihan ajasta, mutta he joutuvat elämään tuolloinkin.

                      Johanneksen ilmestys annettiin ensin Jeesukselle ja Hän lähetti enkelin kertomaan sen Johannekselle. Se sanoo, että kaikissa seurakunnissa on vikaa. Niinpä minäkään en nyt ajattele itseäni, vaan kerron sen mitä olen havainnut. Jokaisessa kirkkokunnassa sen johtajat opettavat väärin. Ei olekaan ihme, että raamattu kertoo sen, ettei kovin moni meistä pyrkisi opettajaksi. On olemassa vain yksi seurakunnan kunnollinen johtaja ja Hän on Jeesus Kristus. Kuitenkin ihminen on sellainen, että hän ajattelee olevansa suurin. Jopa minäkin ajattelin olevani suuri, kun minut valittiin vanhemmistoon. Tämän vuoksi Jumalan on pitänyt näyttää minulle se, että kuinka suuri syntinen minäkin olen. Vaimoni on vielä uskon ulkopuolella. Se johtuu minusta itsestäni. Hän osallistui kanssani evankeliumin työhön. Erään kerran meillä oli yövieraana eräs vankilasta vapautunut henkilö. Meidän poikamme Joni oli tuolloin vielä pieni ja nukkui kanssamme alakerrassa, jossa tuo vapautunut vankikin nukkui. Kun tuo henkilö oli lähtenyt luotamme, niin wc pytyn takaa löytyi huumeruisku jonka tuo mies oli sinne piilottanut. Kerron tämän sen vuoksi, että vaimoni veli, joka sanoo olevansa uskossa ei lupautunut rukoilemaan vaimoni puolesta. Ehkäpä rukoilijaksi löytyy joku toinen, joka ei ole niin läheinen ja omistaa vielä aidon uskon. Minä itse olen kuitenkin muistanut rukouksissani tuota vaimoni veljeä.

                    Minun pitää nyt korjata edellistä kohtaa, sillä olen sitä ajatellut ja huomasin, että muistin tapahtuneet väärin. Poikani Joni ei tuolloin ollut vielä syntynytkään tähän maailmaan. Tyttäreni asuivat kaikki vielä kotona ja sen vuoksi, koska he nukkuivat yläkerrassa niin tuo vankilasta vapautunut henkilö nukkui kanssamme alhaalla. Tyttäreni löysikin tuon kertomani "huumeruiskun" wc pytyn takaa.  -Siis mm. näin hulluja asioita olen ollut valmis tekemään uskon takia. Muistan kuitenkin pelänneeni sitä, että mitä tapahtuisi silloin, kun tuo mies vietti meillä yönsä. Vaimoni Maija joutui uskon vuoksi kärsimään tällaistakin minulta. 

                 Kerroin lankomiehestä, joka ei halunnut rukoilla siskonsa, eli vaimoni puolesta, vaan ilmoitti sen olevan turhaa. Tuo mieshän kuului mm. vapaaseurakuntaan ja oli vanhemmiston jäsen. Ilmeisesti hän uskoi niin, kuin vapaakirkossakin. Hehän opettavat, että Jumalan ihmiselle antama usko on yhtä nauruherätystä jatkuvasti. Niin ei kuitenkaan ole. Sitä se ei ainakaan minulla ole ollut. Voinhan tietysti olla väärässä ja sen takia minä pyrin olemaan tuomitsematta niitä, jotka toisin uskovat.

 

Ihmeellistä

                Siis sarvikuonot ovatkin eläneet ennen dinosauruksia ! ? ?

Siperian ikiroudasta paljastui yksi parhaiten säilyneistä villasarvikuonoista koskaan – Ainakin 20 000 vuotta vanha, mutta sisuskaluja myöten ehjä

Tuomas Kangasniemi5.1.202120:19TIEDEYMPÄRISTÖ 
 
Löytyiköhän tästä sarvikuonostakin verisoluja ja DNA:ta, niinkuin on löytynyt dinosauruksista.
 Fossiilin ikä voi olla mitä hyvänsä 20 000 ja 50 000 vuoden väliltä. Tarkempaa ajoitusta ei ole vielä ehditty tehdä. Villasarvikuono oli Venäjän tiedeakatemiaa edustavan paleontologi Valeri Plotnikovin mukaan todennäköisesti 3- tai 4-vuotias kuollessaan, ja sen todennäköinen kuolinsyy oli hukkuminen.      
    Tottakai se oli hukkuminen, siis vedenpaisumukseen josta Raamattu kertoo. Ikä lienee kuitenkin n. 6000v

 

Lääketiede

                      Minä olen vielä tässä maailmassa ja joudun seuraamaan maailman kirjoituksia ja mielipiteitä erilaisista lähteistä. Minun oma mielipiteeni on se, että Jumala on antanut meille ihmisille myös lääketieteen avulla ymmärrystä, niin että voimme parantaa sekä Jumalan, että lääketieteen avulla monia sairauksia. Niinpä, kun seurasin tv:stä keskustelua, joka liittyi Covid 19 rokotteeseen minä päätin kirjoittaa tämän.

                      Toivoisin, että kristityt eivät eksyisi. Huomasin sen, että toiset vetoavat uskontoon ja sillä perusteella kieltäytyvät rokotteesta. Minä taas uskon Raamattuun ja sen myötä Raamatun sanomaan ja olen valmis ottamaan rokotteen silloin, kun se on hyväksytty meilläkin. Taas voikin huomata sen, etteivät edes kristittyinä esiintyvät lue Raamattua, eivätkä usko sen sanomaa. He uskovatkin muiden ihmisten kertomuksiin ja luulevat, että Jumala käyttäytyisi niin kuin me ihmiset. Toisin sanoen minä luotan Jumalaan ja Hänen Sanaansa. Tuon seuraavassa esille muutamia kohtia Raamatusta.

                      Usein ihmiset ajattelevat, että ainakin he omistavat suuren uskon Jumalaan. Jeesus kertoi opetuslapsilleenkin, että ihmisten usko ei riitä. (Matt.17:20)  -Raamattu kertoo, kuinka perkele kiusasi Jeesustakin. Perkele mm. kertoi, että jos Kristus on Jumalan poika, niin hän voisi heittäytyä alas pyhäkön harjalta ja Jumala varjelisi hänet. Siihen Kristus vastasi, että on kirjoitettu; Älä kiusaa Herraa, sinun Jumalaasi. (Matt.4) Silloin, kun Jumala on antanut ihmiselle tilaisuuden turvautua lääketieteeseen, niin kaiken jättäminen vain Jumalan hoidettavaksi on Jumalan kiusaamista, sillä ei Jeesuskaan tehnyt niin. Olen kirjoittanut tästä jo aiemmin, mutta monet tuntuvat pelkäävän sitä, että ns. pedon merkki asennettaisiin heihin heidän sitä tietämättä. Siis esim. rokotteen mukana. Eihän Raamattu niin kerro. Ensinnäkin pedon merkki (666) on merkki siitä ihmisestä, joka tätä Jumalan vastaista oppia levittää, eli siis paavista. Se, joka ottaa vastaan tuon merkin on ihminen, joka uskoo petoa, eli paavia. Ellei hän ota merkkiä vastaan, niin silloin hän ei pysty myymään, eikä ostamaan mitään. (Ilm.13)                 Olen tästä kirjoittanut osiossa "Eksytys"

 

 

Katolilainen opetus

                               Lutherin aikaansaama uskonpuhdistus oli hyvä asia. Paavi opettaa edelleen väärin ja nyt hän haluaisi muidenkin uskovien, mm. luterilaisten liittyvän joukkoonsa. Sen vuoksi kamppailu uskovien kesken on jo nyt muuttunut suureksi. Toivoisin ettei heistä kukaan eksyisi paavin opetuksiin. Todellisen kristityn erottaa siitä, että uskooko hän Jumalan puhetta, eli siis Raamattua.

Paavi Franciscus tapasi 16. syyskuuta seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien lasten vanhempia Vatikaanissa. Yhdysvaltalaisten jesuiittojen America-lehden mukaan paavi sanoi heille, että ”Jumala rakastaa teidän lapsianne sellaisina kuin he ovat” ja ”kirkko rakastaa teidän lapsianne sellaisina kuin he ovat, koska he ovat Jumalan lapsia”.

Franciscus on läpi paaviutensa suhtautunut seksuaalivähemmistöihin merkittävän lämpimästi. Vuonna 2018 chileläinen homomies kertoi paavin sanoneen hänelle, ettei hänen seksuaalisella suuntautumisellaan ole merkitystä ja että hänen on oltava onnellinen siitä, kuka on. ”Jumala loi sinut sellaiseksi, hän rakastaa sinua sellaisena”, mies kertoi paavin sanoneen. https://www.kirkkojakaupunki.fi/-/paavi-franciscus-sanoi-etta-jumala-rakastaa-seksuaali-ja-sukupuolivahemmistoihin-kuuluvia-lapsia-sellaisina-kuin-he-ovat-#f7626656

Katolilaisen kirkon johto ei ole alunperinkään uskonut Jumalaa, vaan se on seurannut perkeleen oppeja. Martti Luther kuitenkin paljasti kaiken ja sai itsekin vastustusta, kun hänen ansiosta saatiin aikaan uskon puhdistus. Onkin merkillistä, että hänen työtään ei kunnioiteta edes luterilaisessa kirkossa, vaan joukossa on edelleen sellaisia, jotka eivät usko Jumalaan. He haluaisivat palata takaisin tuohon väärään perkeleeltä saatuun opetukseen. 19.9.2020 

             Koska luterilaisuuteen ei ole kuulunut ainakaan tietoinen väärin opetus, niin kaikki nämä väärät opettajat tulisi irrottaa luterilaisesta kirkosta. Ainakin niiden, jotka uskovat aidosti Jumalaan tulisi irtisanoutua tästä väärästä opetuksesta ja heidän tulisi näin osoittaa, että he kulkevat Jeesuksen Kristuksen, sekä Martti Lutherin viitoittamaa tietä.

Amerikkalainen opetus

 

                             Suomi on hyvä maa. Jostain syystä suomenkin kristittyjen joukossa on niitä, jotka uskovat Jumalan lisäksi Amerikkalaiseen opetukseen. He eivät huomaa sitä, ettei Amerikasta ole koskaan tullut mitään hyvää. Amerikkalaiset opettavat Raamatun vastaisesti, että Jumala voi temmata koko ihmiskunnan kristityt taivaaseen aivan yllättäen, siis milloin vain. Amerikasta on saanut alkunsa mormonien opetus. Myöskin Adventistien väärä opetus on peräisin amerikasta. En tiedä sitä, että mistä on peräisin Jehovan todistajien väärä käännös, sekä opetus. Ehkäpä sekin tulee amerikasta. Siis miksi uskoa amerikkalaisiin kirjoituksiin, kun saatavilla on vielä aito Raamattu, eli Jumalan Sana.   15.9.2020

                 "Olkaa siis älykkäät, kuin käärmeet ja viattomia kuin kyyhkyset" (Matt.10:16) Olen pohtinut sitä, että käärmeitä sanotaan älykkäiksi. Luulin, että ne olisivat kavalia. Nyt se on selvinnyt. Sielunvihollista sanotaan käärmeeksi. Se onkin älykäs ja kavala, mutta sillä ei ole Jumalan viisautta.     (23.8.2020)

                   Tänä aamuna 18.6.20 lukiessani Raamattua Jumala puhui minulle. Myös ne, jotka esiintyvät kristittyinä voivat pilkata Pyhää Henkeä. Mikäli me esitämme ihmisille, että Jumalan Pyhä Henki toimii niinkuin nämä uusi viini "kristityt" tekevät, niin sekin on suurta Pyhän Hengen pilkkaa ja on turha rukoilla heille Jumalan anteeksi antoa.   -"Hengestä juopuminen" on yksi keskeinen ilmaus, jolla kuvataan nykyisen "uudistuksen" vaikutusta ihmiseen, kun hän vastaanottaa "hengen". Kokemuksen uskotaan ja opetetaan olevan Pyhästä Hengestä. Kun opetetaan, että Pyhä Henki laittaa ihmiset käyttäytymään eläimen lailla, niin eikös vasta se olekin Pyhän Hengen pilkkaamista.

                Koska olen luvannut tuoda esille kaikki ne tiedot, jotka Jumala minulle paljastaa, niin joskus se pelottaakin minua. Silloin on hyvä muistaa sen laulun sanat, joka on tehty kehitysvammaisen poikani Jonin innoittamana. Sanotaanhan siinä mm. "uskomalla taivaan isään pelko katoaa - on hyvä tietää isä rakastaa"

Etusivulla olen kertonut mm. "saatananpalvojat huom! Kutsukaa puhujaksi Kari Hämäläinen, tai joku vapaakirkon hallituksen jäsen. He eivät kerro Jeesuksen olevan Kristus, eikä veren armosta."

                 Jos lukee Raamattua, niin huomaa sen, että Jumala usein haluaa käyttää työssään tällaista huonoa ja oppimatonta, mutta lapsen uskoista ihmistä.  Kannattaa uskoa se, että Raamattu kertoo viimeisen eksytyksen olevan todella suuri. Se on niin suuri, että ehkäpä valitutkin eksytetään ja ellei niitä päiviä olisi lyhennetty, niin ei mikään liha pelastuisi. Kun väkivaltaisen kohtalon kohdannut paavi nousee muka kuolleista, niin siihen ei todellakaan kannata uskoa. Tekemistään ihmeistä huolimatta. Sillä silloinkin on kysymyksessä itse saatana.

New Age vaikuttaa jossain määrin myös kristittyjen piirissä. Osa ihmisistä ei edes tiedä, mitä eroa on New Age tyyppisellä henkisyydellä ja kristillisellä hengellisyydellä. Osa tietää ja yrittää murtaa suomalaisten hengellisyyden ja vaihtaa sen henkisyydeksi. On muutamia pappeja ja teologeja, jotka palvovat luontoa ja haluavat kristikansan palaavan suomalaiseen mytologiaan.  http://raamattuajassamme.fi/new-age/  -Onkin todistettu asia, että Vapaakirkon kristillisyys on tällaista "New-age kristillisyyttä"    Heille, samoin kuin henkiparantajille vastaavat ns. henkivallat.    -Jeesus opettaakin rukoilemaan taivaallista Isäämme, eikä pyhää henkeä.

 Jari Koivu täyttää hyvin ne tunnusmerkit eksyttäjästä ja eksyjästä mistä Raamattu mainitsee. Jaria kiinnostaa vain ihmeet ja yliluonnollisuudet, mutta Jeesuksen risti ei kuulu hänen sanomaansa. Saarna.netissä on muutama Jari Koivun saarna ja sieltä asia käy hyvin selville. Esim. seuraavassa linkki ja siinä kohta 40 min. eteenpäin, missä Jari puhuu rististä vain välietappina ihmeisiin...    https://keskustelu.suomi24.fi/t/13602083/mika-kumman-parantaja

 

                 Monet ajattelevat, etten minä tietäisi kuinka Israelia vastustetaan useimmissa isoissa maissa, siis myös USA:ssa. Varsinkin Jenkit yrittävät olla suurin valtio maailmassa. He uskovat pääsevänsä koko maailman valtiaaksi. Toisin sanoen he yrittävät nousta ja toimia Jumalaakin vastaan, samoin kuin teki Hitler ja häntäkin kuulemma tuettiin USA:n taholta. Minä kuitenkin uskon Raamattuun, enkä lähde levittämään noita vääriä uskomuksia, joita toiset levittävät netinkin kautta. Kannattaa luottaa vain siihen, mitä Jumala Raamatusta avaa. Onneksi Jumala kuitenkin nosti Venäjän. Hän myös kuuli kreikkalaiskatolilaisten, eli ortodoksien vilpittömät rukoukset, niin että Venäjä kukisti Saksan ja Hitlerin. Tämä johdosta Venäjää vihataan USA:n johdossa ja he haluavat vierittää kaikesta syyt Venäjän päälle. Uusi aikakausi, eli ns. new age kristillisyys on kaiken takana.

                      Joku saattaa myös ajatella, että kirjoitan näin koska olen kuullut asian Putinilta. Siinäkin he erehtyvät, sillä tietolähteeni onkin luotettava suomalainen.

 

Ihmeet ja merkit

 

                      Tänä päivänä ihmiset luottavat mieluummin ihmeisiin ja merkkeihin, kuin Raamattuun eli Jumalan Sanaan. Uskoakseen he siis haluavat nähdä ihmeellisiä merkkejä, tai merkillisiä ihmeitä. Jumala antoi oman Sanansa ensin omalle kansalleen, eli juutalaisille. Kun Jeesus vaikutti maan päällä, niin juutalaisilla oli siis sekä sana, että sanan kautta vaikuttavat ihmeet. Jumala kuitenkin haluaisi armahtaa jokaista ihmistä riippumatta siitä, että mihin kansakuntaan he kuuluvat. Jumala toi Sanansa ja Jeesuksen kautta esille armonsa, mutta kuitenkaan israelilaiset eivät uskoneet Jeesusta. Tänään me emme pysty fyysisesti näkemään Kristusta, mutta pystymme Hänet kohtaamaan meille annetun Jumalan Sanan, sekä Pyhän Hengen  kautta. Sen vuoksi jokaisen kristityn tärkein lahja on Jumalan Sana. Kun meillä on turvana aito Raamattu, niin havaitsemme heti, että onko kysymys Jumalan Pyhästä Hengestä, vaiko henkimaailmasta, jonka kautta saatanakin haluaa matkia Jumalan tekoja.

                      Sielun vihollinen, eli langennut kerubi on oppinut Jumalalta myös ihmeiden tekemisen. Siitä johtuu, että ilman Raamatun todistusta ei kannata uskoa yhtäkään ihmettä, vaikka ne tuotaisiinkin esille Jumalan tekoina. Nyt, kun me elämme selvästi ns. lopun aikaa, niin ihmeet ja merkit ovat esillä. Kuitenkin itse perkele on mukana tekemässä näitä ihmeitä eksyttäen jopa valitutkin. (Matt.24:24)  Jae kertoo vääristä kristuksista, eli siis vääristä parantajista, jotka ottavat parantamisista kunnian itselleen. Tämä Matt.24 on yksi tärkeimpiä tästä ajasta kertova luku ja kehotankin sinua tutkimaan, että mikä meitä odottaa ennen jeesuksen takaisin tuloa. Luku kertoo myös sen, että tuo takaisintulo ei ole yllättävä ja salainen, vaan kaikki kyllä sen huomaavat. Katolilaiset opettajat yrittävät kääntää huomiomme pois alkuperäisestä Raamatusta. He yrittävätkin sitä, että uskoisimme enemmän ihmeisiin, kuin Raamatun sanomaan. Sehän johtuu siitä, että ns.antikristus tulee olemaan roomalaiskatolinen paavi.

                       Jeesus sanoi; Seuraa sinä minua ja anna kuolleitten haudata kuolleensa. (Matt. 8:22)   - on tullut mieleeni, että monestikohan Suomessakin on käynyt niin, että Kuolleet ovat haudanneet kuolleita ?

Pappi Kai Sadinmaa odottaa, että Helsingin tuomiokapituli peruu hänelle antamansa vakavan moitteen ja pyytää sitä anteeksi. (https://www.kirkkojakaupunki.fi/-/kai-sadinmaa-odottaa-tuomiokapitulilta-anteeksipyyntoa-ei-niin-voi-tehda-etta-toisia-rangaistaan-ja-toisia-ei-#185562db)

Nyt Kai Sadinmaan pitäisi haastaa Jumala oikeuteen. Hänen kannattaisi myös vaatia, että Jumala pyytäisi anteeksi. Kai Sadinmaahan on sitä mieltä, että hän on oikeassa ja Jumala onkin väärässä.   Nyt hänen, niinkuin kaikkien kannattaa muistaa Raamatun sanoma Room.12:2 -"Älkää muuttuko tämän maailmanajan mukaan, vaan muuttukaa mielenne uudistuksen kautta, tutkiaksenne, mikä on Jumalan tahto, mikä hyvää ja otollista ja täydellistä."

                       Useat ajattelevat, että Jumalalle kelpaa vain hyvä ihminen. Se, joka ajattelee olevansa tarpeeksi hyvä ei usein kelpaakaan, sillä hyviä ihmisiä ei ole. Jeesus itse antoi tästä esimerkin. Hänhän sanoi eräälle miehelle; "Miksi sanot minua hyväksi ?  Ei kukaan ole hyvä paitsi Jumala yksin."

                       Seuraavaksi aion kertoa, että miksi Jeesus sanoi Pietarista; Tälle kalliolle minä rakennan seurakuntani (Matt.16:18) -- Siirretty osioon seurakunta

 Jeesuksen paluu <--siirretty osioon Tempaus

 Usko <-- siirretty osioon usko ja teot

 Väärä tempaus<--siirretty osioon Tempaus

 Oletko valmis<-- siirretty osioon Tuomion vuodet

 Lihan sielu<-- siirretty osioon Jehovan todistajat

 Paavi<--- siirretty osioon katolilaiset

 Seuraavat uudet kirjoitukset sijoitan osion alkuun. (Poistin muutamia)